EU-programmet InvestEU skal tiltrække flere investeringer 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

InvestEU skal fortsætte EU's indsats til at øge investeringerne i Europa, understøtte genopretningen og forberede økonomien på fremtiden.

MEP'erne godkendte InvestEU-programmet for 2021-2027 ved plenarforsamlingen den 8.-11. marts. Programmet er en efterfølger til den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, der blev oprettet i 2015 som kernen i Juncker-planen, der skulle mobilisere offentlige og private investeringer i Europa. Det nye program er en sammenlægning af finansielle værktøjer til at understøtte de investeringer, der er så vigtige for den økonomiske vækst.

Bygger videre på succesen

Da Jean-Claude Juncker blev valgt til formand for Kommissionen i 2014, annoncerede han planer, der skulle øge investeringerne i EU efter den globale finanskrise, der begyndte i 2008.

Ideen bag den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer var at bruge ressourcer fra EU-budgettet til at tilbyde garantier til den Europæiske Investeringsbank, så banken kunne investere i lidt mere risikable projekter, end det banken plejede at gøre, og dermed opmuntre andre investorer til at blive involverede.

Planen overgik sit mål om at mobilisere €500 mia. i offentlige og private investeringer for projekter på tværs af EU ved udgangen af 2020. Men Covid-19-krisen og EU's langsigtede mål om en grøn og digital fremtid udgør tilsammen nye udfordringer.

Hvordan InvestEU vil virke

Det nye program vil indeholde en EU-garanti på omkring €26,2 mia., der vil gøre det muligt for investeringspartnere at tage en større risiko og støtte projekter, de ellers ikke ville være interesserede i. Den vigtigste investeringspartner vil fortsat være den Europæiske Investeringsbank, men nationale og kommercielle banker i EU-landene og internationale finansielle institutioner vil også kunne få direkte adgang til EU-garantien.

Ved at støtte projekter, der vil tiltrække mange investorer, skal InvestEU-programmet mobilisere €372 mia. i investeringer på tværs af EU og bidrage til genopretningen og EU's langsigtede prioriteter.

EU-landene vil også kunne allokere midler til InvestEU fra de strukturelle fonde, de modtager, eller fra de midler de får fra Genopretnings- og resiliensfaciliteten, der skal understøtte genopretningen efter pandemien. “InvestEU er et fleksibelt værktøj til at medlemslandene kan aktivt planlægge deres brug af fonde og ikke bare blive passive modtagere til sidst," sagde en af Parlamentets ordførere José Manuel Fernandes (EPP, Portugal) ved en plenardebat 9. marts.

Fokus på bæredygtighed, SMV'er og innovation

EU-garantien vil blive tildelt efter fire prioriteter:

• Bæredygtig infrastruktur: €9,9 mia.
• Forskning, innovation og digitalisering: €6,6 mia.
• SMV'er: €6,9 mia.
• Sociale investeringer og færdigheder: €2,8 mia.

Mindst 30% af investeringerne fra InvestEU skal gå til EU's målsætninger på klimaområdet. De fire områder skal alle indeholde projekter, der understøtter omstillingen til klimaneutralitet i EU. Investeringsprojekter, der modtager EU-støtte, vil blive screenet, så det kan konkluderes, at de ikke vil gøre nogen større skade på miljøet.

Støtte til innovationen og små virksomheder er også vigtige aspekter af InvestEU-programmet. Tjek vores video og se hvordan dets forgænger støttede det tyske bioteknologifirma BioNTech, der sammen med det amerikanske farmaceutiske selskab Pfizer, udviklede den første EU-godkendte Covid-19-vaccine.

I forhandlingerne med Rådet sikrede Parlamentets forhandlere fra budgetudvalget og økonomiudvalget, at der vil være kapital til at støtte de SMV'er, der er blevet ramt af Covid-19-krisen.

Ved Parlamentets debat i plenar sagde en af Parlamentets ordførere og formand for økonomiudvalget Irene Tinagli (S&D, Italien), at inklusionen af muligheden for kapitalstøtte til SMV'er "måske er det vigtigste resultat, Parlamentet har opnået" i beslutningsprocessen.