Gør verden orange: Parlamentet siger nej til partnervold  

 
 

Den 25. november lyser Parlamentet sine bygninger i Bruxelles op i orange til at markere den Internationale Dag for Afskaffelsen af Vold mod Kvinder.

Parlamentets bygning lyser op i orange.  

Igen i år i anledningen af Den Internationale Dag til Afskaffelse af Vold mod Kvinder deltager Europa-Parlamentet i FN's kampagne "Gør verden orange". Den skal øge kendskabet til vold mod kvinder og piger. Orange bruges som et sympol på en bedre fremtid; fri for vold og diskrimination.
Parlamentet markerede også dagen ved en debat i plenaren, hvor MEP'erne diskuterede det manglende fremskridt for ratificeringen af Istanbulkonventionen, der er den internationale traktat til bekæmpelse af vold mod kvinder og pigerm og som blev underskrevet i 2017. MEP'erne opfordrede de seks EU-medlemslande (Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Letland, Litauen og Slovakiet), der endnu ikke har gjort det, til at gøre det nu. 
Kønsbaseret vold er fortsat et globalt og europæisk problem. En ud af tre kvinder i EU har oplevet fysisk eller seksuel vold, siden de var 15 år. Hver uge mister omkring 50 kvinder deres liv pga. vold i hjemmet.
Ifølge FN har 243 mio. kvinder og piger på globalt plan oplevet misbrug i 2019, men kun 40% rapporterede det.
Situationen er blevet værre under Covid-19´pandemien, da nedlukningsrestriktioner har tvunget kvinder til at blive hjemme sammen med deres overfaldsmænd.
Den 16. september 2021 opfordrede Parlamentet Kommissionen til at gøre kønsbaseret vold online og offline til en kriminalitet med en grænseoverskridende dimension i EU's lov.