Budgettet for 2023: "Vi ønsker at tackle energikrisen, krigen i Ukraine og støtte økonomien" 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

EU's budget for 2023 skal være “ekstraordinært”, da det skal tackle mange kriser, siger Parlamentets budgetordfører.

Budgetinterview.  

Europa-Parlamentets budgetforslag til næste år blev godkendt i plenarforsamlingen den 19. oktober. MEP'erne vil nu forhandle med Rådet om den endelige tekst de næste tre uger. Nicolae Ştefănuță (Forny Europa, Rumænien), der er Parlamentets ordfører, diskuterer Parlamentets prioriteter i dette interview.


Du siger i din budgetrapport, at EU står over for en ekstraordinær samling af udfordringer, og budgettet skal bidrage til at tackle them. Hvilke udfordringer henviser du til?

EU’s langsigtede budget, der sætter et loft over det årlige budget, blev fremsat i 2018. Efterfølgende havde vi fem kriser og udfordringer: Pandemien, energikrisen, inflation, krigen i Ukraine og tilslutningen af Ukraine og Moldova som kandidatlande. Det betyder, at vi går i krig med bue og pil, men vi er i en digital alder. Vi går i krig med noget, der ikke er tilpasset den nuværende krig, vi står over for.

Hovedbudskaet er, at vi skal revidere EU's langsigtede budget, så det passer bedre til den tid, vi lever i, så vi har mere plads til manoeuvre og flere penge til at agere. Hvis vi ikke handler, vil EU's borgere spørge, hvorfor EU ikke gør noget. Hvis vi får endnu en krise, og vi ikke har nogen penge tilbage, hvad vil borgerne sige? I Italien ser vi eksemplet på, at den indledende tøven i forhold til pandemien koster os politiske stemmer i dag.

Dette er ekstraordinære tider. Det budget, vi modtog [Kommissionens skitse til et forslag] var ordinært. Vi har forsøgt at ændre det fra ordinært til ekstraordinært.

Nogle af disse kriser, du nævner, er ret meget drevet af markedet. Hvordan kan EU's budget specifikt tackle denne slags kriser?

Det er et godt spørgsmål. Ikke alle problemstillinger kan løses ved, at vi kaster flere penge efter dem. Du nævner de markeds-drevne, men vi har også dem, der er drevet af krigen. Disse er ting, som vi ikke kan kontrollere. Det, vi kan gøre, er at have en fælles indsats. I dette budget fokuserer vi på energikrisen, krigen og økonomien. Dette er vores tre største prioriteter, men samtidig har vi også brug for lovgivning og andre former for modsvar. Til energikrisen har vi REPowerEU, som der er behov for, men også andre tiltag. Penge løser ikke alt, men de kan hjælpe til at mindske smerten.

Vi i Parlamentet har taget alle punkter om energi i Kommissionens budgetforslag og øget dem; f.eks. når det handler om innovation, nye energikilder og vedvarende energi og for små- og mellemstore virksomheder med store energiregninger. Vi har foreslået en pakke, der er 533 millioner over Kommissionens budgetforslag. Det er vores energimodsvar i år.

Nogle er måske bekymrede for, at en af de største udfordringer for vores generation, klimakrisen, måske kommer lidt i baggrunden nu. Hvad er i dit budgetforslag på klimaområdet?

Vi foreslår flere midler til LIFE-programmet. Vi tackler klimaproblemstillingerne sammen med andre problemstillinger. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke stopper Den Grønne Pagt. Jeg er ikke enig med dem, der siger, at det er den Grønne Pagt, der har givet os energikrisen. Tværtimod. Hvis vi havde haft Den Grønne Pagt på plads allerede, ville vi måske ikke være havnet i denne situation. Vi ville have haft mere vedvarende energi og været mindre afhængige af russisk olie og eksterne kilder.

Hvordan støtter dit budgetforslag specifikt Ukraine?

Vi har allerede en pakke på 853 mio. euro. Vi har øget vores forsvarskompetencer, vores militære mobilitet og vores fælles opkøb af våben. Der er Erasmus for ukrainske studerende. Der er også flere midler til Marie Skłodowska-Curie-programmer for forskning, da vi har ukrainske forskere i EU. Der er pakker til humanitær hjælp, fordi flygtningene og de medlemslande, der modtager flygtninge, har brug for hjælp.

Et land som Moldova har også brug for hjælp. Det er et kandidatland, men modtager lige nu ikke særlig mange penge fra os, da de ikke får før-tiltrædelsespenge. De har oplevet en syvfoldigt stigning af deres energipriser, så de tigger om hjælp denne vinter. Vi bør støtte dem, for det er vigtigt, at vi har en pro-europæisk regering i Moldova.