Forholdet mellem EU og Storbritannien 
Partnerskabet siden Brexit 

EU-anliggender  Ajourført den: 
 
Oprettet:   

Find ud af hvordan EU's forhold til Storbritannien har udviklet sig, siden landet forlod Unionen, og hvordan de vil samarbejde om alt fra handel til klimaforandringer.

Artikler 

       
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

Med et overvældende flertal (516 for, 133 imod og 50 udeladelser) vedtog Europa-Parlamentet onsdag en resolution, som fastlægger Parlamentets væsentligste principper og betingelser for at godkende en aftale for Storbritanniens udtrædelse af EU. En endelig aftale om betingelserne vil skulle godkendes af Europa-Parlamentet.

       

Ireland bliver sandsynligvis det EU-medlemsland, som Brexit vil gå hårdest ud over. Parlamentet ønsker at begrænse de konsekvenser, som Brexit vil få for både Irland og Nordirland.

Videoer 

Artikler 

       
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

Formandskonferencen har godkendt et beslutningsforslag fremsat af lederne af fire politiske grupper og Udvalget for Konstitutionelle Anliggender, hvori de fremlægger deres betingelser for, at Europa-Parlamentet kan godkende en endelig udtrædelsesaftale for Storbritannien. Beslutningsforslaget vil blive debatteret og sendt til afstemning i det samlede Europa-Parlament næste onsdag.

Videoer 

       
(Videoens varighed:) 

Artikler 

       
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

Ved åbningen af den ekstraordinære samling bemærkede Europa-Parlamentets formand Martin Schulz (S&D, DE), at det var første gang, at en plenarsamling er blevet indkaldt med så kort varsel, men han påpegede også, at det britiske folks beslutning om at forlade EU også er uden fortilfælde. Han hilste Lord Hill varmt velkommen og takkede ham for hans arbejde i EU-Kommissionen samt hans beslutning om at træde tilbage efter at have ført kampagne for Storbritanniens forbliven i EU.