Artikel 50: EUs fremtidige forhold til Storbritannien 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 
Infografik om Artikel 50.  

Storbritanniens regering annoncerer i dag, at den udløser Artikel 50 i EU-traktaten, der er en formel notifikation om udmeldelse af Unionen.

Fra i dag vil Storbritannien og EU påbegynde to år med forhandlinger om en udtrædelsesaftale. Derfra vil de to parter skulle finde frem til fremtiden for handelsrelationerne, selvom disse forhandlinger forventes at tage længere tid.

Om Artikel 50

 

Artikel 50 handler om den proces, der skal foregå, når et land ønsker at forlade EU. Det er op til det enkelte lande at udmelde sig ”i overensstemmelse med sine egne konstitutionelle krav.” Når Artikel 50 er blevet udløst følger to år med forhandlinger, selvom disse kan blive forlænget, hvis alle medlemslande i EU-Rådet er enige.

Selvom det er forventningen, at man kommer frem til en aftale, er dette ikke sikkert overhovedet.

To aftaler

EU og Storbritannien har to år til at forhandle en aftale, der bestemmer, hvordan Storbritannien skal forlade Unionen. Aftalen skal klargøre fremtidig samarbejde i en separat aftale, og denne aftale kan tage længere tid at forhandle sig frem til. Hvis forhandlingerne er succesfulde, og man når frem til en aftale, skal den godkendes af Storbritannien og Europa-Parlamentet og minimum 20 ud af 27 af medlemslandene i EU-Rådet. Aftalen om fremtidigt samarbejde skal godkendes af alle medlemslande og Europa-Parlamentet.

Hvad udmeldelsesaftalen dækker over

Udmeldelsesaftalen dækker over problemstillinger såsom:

  • Rettigheder for EU-borgere i Storbritannien

  • Rettigheder for borgere fra Storbritannien, der bor i EU

  • Storbritanniens finansielle forpligtigelser som medlemsland

  • Problemstillinger vedrørende grænserne (især mellem Storbritannien og Irland)

  • Hvor EU-agenturer skal flyttes til

  • Internationale forpligtigelser for Storbritannien som medlemsland (f.eks. klimaaftalen fra Paris).

Hvad den fremtidige aftale kan omhandle

Aftalen o fremtidens samarbejde skal beskrive de fremtidige forhold for samarbejde på forskellige områder som forsvar, miljø, bekæmpelse af terrorisme, forskning, uddannelse osv.

En af hovedpunkterne vil blive fremtidens handel. Aftalen kan også bestemme, afgifter, produktstandarder, og hvordan lovmæssige uenigheder skal afgøres.

Hvordan forhandlingerne vil fungere

Nu da Storbritannien har udløst Artikel 50 vil EU-Rådet, der består af de nationale regeringer, fremlægge sine guidelines, der skal fungere som basere som basis forhandlinger. Den tidligere EU-kommissær Michel Barnier vil lede forhandlingerne på vegne af EU. Forhandlinger kan på begynde allerede om nogen få uger.  

I sin præsentation til Europa-Parlamentet har Michel Barnier fremhævet nogle principper for forhandlingerne: De fire friheder kan ikke adskilles, en overgangsaftale skal begrænses i tid; et EU-medlemskab skal altid give de største fordele; et nyt forhold skal baseres på lige værdighed med respekt for konkurrencereglerne; aftaler indgået med tredje lande skal fortsat respekteres; og samarbejde er fortsat ønskværdigt inden for forsvar og sikkerhed.

Hvad sker der, hvis der ikke er en aftale?

Hvis der ikke er en aftale og ingen aftale om at forlænge deadlinen, så forlader Storbritannien automatisk EU efter den to-årige periode og landet skal derefter handle med EU ifølge WTO-regler.

Parlamentets rolle

 

Udmeldelsesaftalen kan ikke træde i kraft uden Europa-Parlamentets godkendelse. I de kommende uger forventes MEPerne at godkende en resolution, der indikerer Parlamentets røde linjer. Guy Verhofstadt (ALDE, Belgien) er blevet udpeget til at være Parlamentets koordinator. MEPerne vil få indflydelse på forhandlingerne ved at vedtage resolutioner, der fremlægger Parlamentets holdning.