Brexit: MEPerne enige om minimumskrav for britisk udtrædelsesaftale 

Pressemeddelelse 
 
 

Med et overvældende flertal (516 for, 133 imod og 50 udeladelser) vedtog Europa-Parlamentet onsdag en resolution, som fastlægger Parlamentets væsentligste principper og betingelser for at godkende en aftale for Storbritanniens udtrædelse af EU. En endelig aftale om betingelserne vil skulle godkendes af Europa-Parlamentet.

MEPerne understreger betydningen af at sikre lige og fair behandling af EU-borgere bosat i Storbritannien og britiske borgere bosat i EU. De understreger også, at Storbritannien forbliver medlem af EU indtil den formelle udtrædelse samt at dette medfører såvel rettigheder som forpligtelser, herunder finansielle forpligtelser, der vil kunne fortsætte ud over udtrædelsesdatoen.


Resolutionen advarer mod enhver afvejning mellem sikkerhed og det fremtidige økonomiske forhold mellem EU og Storbritannien og afviser enhver form for ”cherry picking” eller opsplittede økonomiske relationer baseret på sektorspecifikke aftaler. Den understreger også, at de fire friheder knyttet til det indre marked ikke kan skilles ad - den frie bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer.


Endelig siger resolutionen, at først når der er gjort ”betydelige fremskridt” i forhandlingerne om betingelserne for Storbritanniens udtrædelse af EU kan forhandlingerne om eventuelle overgangsordninger begynde. Sådanne overgangsgangsordninger må ikke vare længere end tre år, og der kan kun indgås en aftale om det fremtidige forhold, når Storbritannien har forladt EU.


Borgerne først

Borgernes interesser skal være i forreste linje fra begyndelsen, siger resolutionen, der bemærker, at irske borgere ”vil være særligt påvirkede”. MEPerne opfordrer alle parter til at forblive engagerede i fredsprocessen i Nordirland og undgå en hård grænse. De særlige omstændigheder, som denne situation udgør, skal behandles som en prioritet i udtrædelsesaftalen.


Resolutionen advarer også Storbritannien mod ethvert forsøg på at begrænse retten til fri bevægelighed, inden landet reelt forlader EU, og anmoder de 27 EU lande om at undersøge, hvordan man kan adressere britiske borgeres frygt for, at Brexit vil føre til tabet af deres nuværende EU-borgerrettigheder.

 

Principper for forhandlingerne

MEPerne opfordrer begge sider til at forhandle i god tro og fuld gennemsigtighed for at sikre en redelig udtrædelse.


Resolutionen bemærker, at det ville være et brud på EU-lov, hvis Storbritannien forhandler handelsaftaler med tredjelande, før landet er trådt ud af EU. De advarer Storbritannien mod at indgå i bilaterale forhandlinger med et eller flere EU-lande om udtrædelsesprocessen eller det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien.

 

Fortsatte forpligtelser

Storbritannien vil fortsætte med at have sine rettigheder som EU-medlem, indtil det forlader samarbejdet. Landet vil også skulle afholde sine forpligtelser, herunder finansielle forpligtelser, bl.a. under den nuværende flerårige budgetramme. Sådanne finansielle forpligtelser vil kunne fortsætte ud over datoen for Storbritanniens udtrædelse, tilføjer resolutionen.


Europa-Parlamentet tæt involveret

Europa-Parlamentet vil bygge videre på de elementer, der er fastsat i denne resolution i takt med at forhandlingerne skrider frem, f.eks. ved at vedtage yderligere resolutioner om bestemte eller sektorspecifikke spørgsmål.


Debatten forud for afstemningen

Forud for afstemningen debatterede lederne af de politiske grupper onsdag morgen deres prioriteter for forhandlingerne om Storbritanniens udtrædelse af EU med formanden for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker, EUs Brexitforhandler Michel Barnier og det maltesiske formandskab for Rådet.


Klik på navnene for at høre talernes indlæg i debatten:

 

Åbning af Parlamentets formand Tajani

 

Manfred Weber (EPP, DE)

 

Gianni Pittella (S&D, IT)

 

Helga Stevens (ECR, NL)

 

Guy Verhofstadt (ALDE, BE)

 

Gabriele Zimmer (GUE, DE)

 

Philippe Lamberts (De Grønne, BE)

 

Nigel Farage (EFDD, UK)

 

Marcel De Graaf (ENF, NL)

 

Danuta Hübner, formand for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

 

Ian Borg, for det maltesiske formandskab for Rådet

 

Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen

 

Michel Barnier, EU Brexit forhandler