Nye regler for forbrugerne: 4 fordele som du vil få ud af det  

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Parlamentets har stemt for nye regler, der skal forbedre forbrugernes vilkår i EU.

Online shopping ©AP images/European Union-EP  

Den 17. april stemte Parlamentet for nye regler, der skal forbedre gennemsigtigheden for rangeringen på online markedspladser og for at tackle forskellig kvalitet af de samme produkter.

Det er meningen, at ændringerne skal bekæmpe markante forskelle EU-medlemslandene imellem. Den nye aftale for forbrugerne er et vigtigt skridt henimod, at borgerne får de samme rettigheder på tværs af unionen. De vil også styrke forbrugerbeskyttelse ved at introducere kollektive klager og bøder, der skal have en afskrækkende virkning på de selskaber, der ikke følger reglerne.

Derudover kommer den også til at dække nye problemstillinger, hvor der endnu ikke findes en EU-lov, særligt online og mht. salg af de samme produkter af forskellig kvalitet.


Større sikkerhed når du handler

Når forbrugeren handler online skal vedkommende have klar information om, hvem der står bag produkterne eller tjenesterne, om sælgeren er professionel eller en anden forbruger, så det står klart fra start, hvilken ansvarslov der gælder. Aftalen skal også sikre mere gennemsigtighed ved online søgeresultater. Forbrugerne vil få at vide, hvis et søgeresultat rangerer højt pga., at nogen har betalt for det.

Forbrugerrettigheder angående "gratis" digitale tjenester, hvor der ikke bliver brugt penge, men hvor der gives adgang til forbrugerens personlige data, bliver også udvidet. På samme måde som forbrugerne får mulighed for at ophæve onlinekontrakter for betalte digitale tjenester inden for 14 dage, vil de også kunne ophæve kontrakter, der handler om brug af deres personlige data. Dette vil typisk gælde for sociale medier, emailadresser og cloud-tjenester.

Tjek hvad Parlamentet har gjort for at fjerne barrierer for onlineshopping og til at forbedre dit digitale liv i 2018.


Introduktion af kollektive klager i alle EU-lande

Hvis et stort antal forbrugere er blevet snydt af den samme forhandler, vil det blive muligt i alle medlemslande for forbrugerne at blive repræsenteret af de samme NGO'er som en del af en fælles klage angående kompensation, reparation eller erstatning. Det vil også blive muligt at organisere én samlet grænseoverskridende klage på vegne af forbrugere fra flere EU-lande. 

Derudover bliver retten til at få en økonomisk kompensation eller at ophæve en kontrakt pga. uretfærdige kommersielle praksisser, såsom aggressiv eller misledende markedsførelse, den samme i hele EU og ikke som nu, hvor den er forskellig fra land til land.


Flere bøder skal have en afskrækkende effekt

Forbrugermyndighederne i EU er ikke altid i stand til at sanktionere og skaber ofte situationer, der negativt påvirker en masse forbrugere i EU. Bødeniveauet er ofte sat så lavt, at de ikke får nogen preventiv effekt. Opdateringen af reglerne vil give de nationale forbrugermyndigheder mulighed for at indføre mere effektive, proportionelle og afskrækkende bøder.


Bekæmpelse af kvalitetsforskel i de samme produkter

Markedsføring af produkter fra det samme brand og med den samme indpakning, men med en forskellig produktkvalitet i forskellige lande og uden at informere forbrugerne om forskellene, er en uretfærdig kommerciel praksis. Undersøgelser har påvist, at disse praksisser finder sted især inden for fødevareindustrien.

Det får forbrugerne til at tro, at de køber det samme produkt, men det gør de ikke. Som en opfølgning på Kommissionens retningslinjer fra september 2017 vil den nye forbrugeraftale også opdatere direktivet om uretfærdige kommercielle praksisser.

Læs mere om Parlamentets initiativer til at bekæmpe forskellig kvalitet for de samme produkter.


Næste skridt

Rådet godkendte reglerne den 8. november 2019 og medlemslandene er påkrævet at introducere dem fra 28. maj 2022.
Parlamentet vedtog sine anbefalinger til at regulere onlineplatforme den 20. oktober 2020, hvilket inkluderer tiltag til at tackle svigagtige eller falske sælgere, illegale og usikre produkter online.