Gig-økonomien: EU-love skal forbedre arbejderes rettigheder (infografik)  

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Find ud af hvordan nye EU-regler vil forbedre arbejdsforholdene for dem, der arbejder inden for "gig-økonomien".

MEP'erne stemte tirsdag den 16. april for en midlertidig aftale, der er indgået med EU's ministre om nye minimumsrettigheder for alle ansatte. Lovgivningen garanterer nye rettigheder for de mest sårbare ansatte, der typisk har atypiske kontrakter inden for ikke-standardiserede job såsom inden for gig-økonomien.

De nye regler skal beskytte arbejdere ved at sikre gennemsigtige og forudsigelige arbejdsforhold såsom længden for deres prøvetid, arbejdstid og obligatorisk og gratis oplæring. Reglerne skal også sikre, at ansatte ikke forbydes at søge arbejde andre steder samtidigt, og at alle nyansatte får den vigtigste information om deres ansvar og arbejdsforhold inden for en uge. Dette er endnu et vigtigt skridt under EU's sociale politikker.

Se mere om reglerne i vores infografik.

Arbejdsforhold  

Flexiel beskyttelse

Ændringer inden for arbejdsformer, f.eks. på grund af den voksende digitalisering og skabelsen af nye forretningsmodeller, hvor midlertidige stillinger bliver almindelige, og hvor organisationer beder selvstændige om at udføre tidsbegrænsede arbejdsopgaver (den såkaldte gig-økonomi), har ført til udbredelsen af ikke-standardiserede job.

I 2016 var en ud af fire arbejdskontrakter for atypiske former for arbejde. Arbejdsmarkedet kræver fleksible arbejdskontrakter, men fleksibiliteten skal kombineres med et minimum af beskyttelse.

Kriterier til at bestemme en arbejders status ifølge EU-domstolen: 
  • En arbejder udfører tjenester inden for en bestemt tidsramme og under ledelse af en anden person til gengæld for betaling. 
  • En person der arbejder tre timer om ugen og 12 timer hver fjerde uge i gennemsnit. 
  • Hvis de lever op til disse kriterier, vil reglerne dække: hushjælp , 'on-demand', intermitterende, gavekortsbaseret og arbejde på platforme, såvel som praktikanter og lærlinge. 
  • Personer, der reelt er selvstændige, bliver undtaget reglerne. 

Næste skridt

Efter at de endelige regler er trådt i kraft efter godkendelse fra EU's ministre, har medlemslandene tre år til at implementere direktivet i den nationale lovgivning.


Mere om hvad EU før for arbejdernes rettigheder

EU arbejder støt mod at forbedre arbejdsforholdene. I 2019 bakkede Parlamentet op om nye regler, der skal hjælpe arbejdende forældre og plejeforældre med at finde en bedre balance mellem arbejds- og privatlivet. Parlamentet har også vedtaget en reform, der skal beskytte udstationerede arbejdere bedre.


EU har også regler på områder som arbejdstid, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og social forsikring, når en ansat arbejder i et andet EU-land.