EU's digitale markeds- og tjenestesforordninger forklaret  

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Parlamentet vedtog to større stykker EU-lovgivning, der vil forandre det digitale landskab i EU. Find ud af hvad forordningerne handler om.

De nye digitale markedsregler, vedtaget den 5. juli, skal skabe et sikrere, mere retfærdigt og mere gennemsigtigt onlinemiljø.

De digitale platformes magt

De seneste to årtier er de digitale platforme blevet en integreret del af vores hverdagsliv. Det er svært ikke at foretage sig noget online, der ikke har forbindelse til Amazon, Google eller Facebook.

Mens fordelene ved denne omstilling er åbenlyse, betyder denne dominate position for disse platforme, at de har massive fordele i forhold til deres konkurrenter og samtidig også over demokrati, grundlæggende rettigheder, samfundet og økonomien. De bestemmer ofte fremtiden for innovationen og forbrugervalgene og agerer som 'gatekeepers' mellem virksomheder og internetbrugerne.

Til at adressere denne ubalance opgraderer EU de nuværende regler for digitale tjenester ved at introducere forordningen for Det Digitale Marked (DMA) og Den Digitale Tjeneste (DSA), mens man også ønsker at skabe et enkelt regelsæt på tværs af EU.

Find ud af hvad EU gør for at få den digitale omstilling.

Regulere af 'big techs' praksisser: Forordningen om Det Digitale Marked

Formålet med denne lovgivning er at sikre lige spilleregler for alle digitale virksomheder, lige meget hvor store de er. DMA'en vil fastsætte klare regler for de store platforme, der skal afholde dem fra at påtvinge uretfærdige forhold for virksomheder og forbrugere. Disse praksisser er bl.a. at rangere tjenester og produkter, som gatekeeperen selv tilbyder, højere end lignende produkter, der tilbydes af en tredje part på gatekeeperens egen platform, eller ikke at give brugerne mulighed for at afinstallere software eller apps, der var installeret på forhånd.

Interoperabiliteten mellem beskedplatformene vil blive bedre - brugerne af små eller store platforme vil kunne udveksle beskeder, sende filer eller have videoopkald på tværs af beskedapps.

Reglerne skal øge innovation, vækst og konkurrencedygtigheden og vil hjælpe mindre virksomheder og nyetablerede virksomheder med at konkurrere med de større spillere.
“Formålet med det digitale indre marked er, at Europa får de vedste virksomheder og ikke kun de største. Det er derfor, vi har brug for at få et nyt fokus på lovgivningens implementering. Vi har brug for at få et ordentligt tilsyn til at sikre, at den lovgivningsmæssige dialog virker,” siger Andreas Schwab (EPP, Tyskland), der er Parlamentets ordfører for DMA.

DMA'en vil også fastsætte kriterier til at identificere store platforme online som gatekeepers og give Kommissionen magt til at udføre efterforskninger af markedet, hvilket kan føre til en opdatering af gatekeepernes forpligtelser, når det er nødvendigt og sanktioner mod dårlig opførsel.

Sikrere digitalt rum: Den Digitale Tjenestesforordning

Forordningen om Den Digitale Tjeneste handler om at skabe et mere sikkert digitalt rum for brugere og virksomheder ved at beskytte deres grundlæggende rettigheder online. Blandt de største bekymringer, der adresseres med denne lov, er handel og udveksling af ulovlige varer, tjenester og indhold online samt algoritmesystemer, der spreder misinformation.

“Alt for længe har techgiganterne haft gavn af fraværet af regler. Den digitale verden er blevet Det Vilde Vesten, hvor de største og stærkeste fastsætter reglerne. Men nu er der en ny sheriff i byen - DSA'en. Nu bliver reglerne og rettighederne styrket,” siger Christel Schaldemose (S&D, Danmark), ordføreren for DSA.

DSA'en vil give personer større kontrol over, hvad de ser online: Brugerne vil blive i stand til at bestemme, om de ønsker at se målrettede reklamer eller ej og vil få bedre information om, hvorfor specifikt indhold rettes mod dem og vil kunne vælge en mulighed, der ikke inkluderer profilering. Målrettet reklame vil blive forbudt for mindreårige og brugen af følsom data, som f.eks. en persons seksuelle orientering, religion eller etnicitet, vil ikke være tilladt.

De nye regler vil også beskytte brugerne mod skadeligt og ulovligt indhold online. DSA'en vil markant forbedre fjernelsen af ulovligt indhold og sikre, at det sker så hurtigt som muligt. Den vil også tackle skadeligt indhold (der ligesom politisk eller sundhedsrelateret information ikke behøver at være ulovligt) og introducere bedre regler for moderation af indhold og beskyttelse af ytringsfriheden - brugerne vil blive informeret om det og være i stant til at protestere mod fjernelse af indholdet.

DSA'en vil også have regler, der skal sikre, at produkter solgt online er sikre og følger de højeste standarder i EU. Brugerne vil også få større viden om sælgerne, de køber produkterne af online.

Næste skridt

Rådet ventes at godkende Den Digitale Markedsforordning i juli og Den Digitale Tjenestesforordning i september.

Læs mere om hvordan EU former den digitale verden:
Regler for kunstig intelligens: Hvad Europa-Parlamentet vil have
Den Europæiske Datastrategi: Hvad Parlamentet ønsker
Hvorfor er cybersikkerhed vigtigt for EU?