Erasmus - mere end blot mobilitet for studerende 

 
 
Erasmusprogrammet  

Erasmus-programmet, det populære europæiske udvekslingsprogram for studerende, bliver udbygget. Næste fase vil blive kaldt Erasmus+ og kommer til at dække almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og for første gang også idræt ifølge den aftale, der blev indgået mellem Parlamentet og Rådet i juni 2013.


Siden programmet blev lanceret i 1987 har over 3 mio. studerende modtaget Erasmus-stipendier. Sidste år blev der sat rekord, idet over 250.000 Erasmus-studerende tilbragte en del af deres videregående uddannelse i udlandet eller var i praktik i en udenlandsk virksomhed. Under det nye Erasmus+-program vil der også kunne opnås støtte til projekter, der specifikt fokuserer på idræt, og som dækker breddeidræt, samt til initiativer til at bekæmpe doping, vold, forskelsbehandling og intolerance. Desuden vil studerende, der ønsker at tage en mastergrad i et andet EU-land, nu kunne søge om et lån på gunstige vilkår.


Når Parlamentets Kultur- og Uddannelsesudvalg formelt har tilsluttet sig resultatet af forhandlingerne med Rådet, vil den endelige tekst blive sendt videre til plenarforsamlingen.