Europa-Parlamentet godkender ny og mere inkluderende udgave af Erasmus+  

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
  • Næsten dobbelt så mange midler til rådighed sammenlignet med den tidligere udgave 
  • Erasmus+ er nu åbent for voksne studerende 
  • Programmet bliver mere inkluderende, miljøvenligt og brugervenligt  
Det nye Erasmus+ rækker ud til marginaliserede grupper og inkluderer særlige midler til at fremme inklusion ©Auremar/AdobeStock  

Tirsdag vedtog parlamentsmedlemmerne 2021-2027-udgaven af ERASMUS+, EU's flagskibsprogram for uddannelse, ungdom og sport.

Programmet vil i perioden 2021-2027 få næsten dobbelt så mange midler til rådighed (over 28 mia. EUR fra forskellige kilder) sammenlignet med den seneste programperiode (14,7 mia. EUR).


Det lykkedes parlamentsmedlemmerne at sikre yderligere 2,2 mia. EUR under den sidste fase af forhandlingerne med Rådet.


I plenardebatten forud for godkendelsen af programmet nævnte flere talere, at de unges liv er blevet meget påvirket af Covid-19 og understregede vigtigheden af Erasmus+, der er vurderet af borgerne som det mest succesrige af alle EU-programmer, for Europas fremtidige generationer. Du kan lytte til videooptagelsen af debatten her.


Mere inklusion

Det nye Erasmus+ vil tilbyde flere værktøjer og ressourcer til støtte for inklusion. Kommissionen og medlemslandene skal udarbejde handlingsplaner, som skal forbedre adgangen til læring og mobilitet for dem, der traditionelt har haft færre muligheder for at deltage. Her er der bl.a. tale om personer med handicap og folk, der lever i fattigdom, bor i afsides områder, kommer fra en indvandrerbaggrund osv.


De, der ikke har råd til at dække startomkostninger for at deltage i programmet (f.eks. til at købe en togbillet eller booke indkvartering), kan modtage supplerende tilskud, herunder forskudsbetalinger. Ansøgninger kan ikke afvises med den begrundelse, at omkostningerne er for høje, hvis disse omkostninger er knyttet til inklusionsfremmende foranstaltninger.


Mobilitet for voksenstuderende

I det nye Erasmus+-program vil studerende på voksenuddannelser kunne forlænge deres udvekslingsophold i et andet EU-land til op til seks måneder. Dette vil hjælpe alle, uanset alder eller baggrund, med at tilegne sig nye arbejds- og livsfærdigheder, så de bedre kan tilpasse sig de forandringer, der følger af de kommende grønne og digitale omstillinger samt af den nuværende covid-19 pandemi.


Forenklet adgang til et "grønnere" Erasmus+


Det nye Erasmus+ bliver enklere og mere overskueligt – ansøgere vil kunne drage fordel af mere brugervenlige IT-systemer, og der vil være mindre papirarbejde. Desuden vil der være særlig finansiering til "små partnerskaber" til støtte for mindre organisationer, som f.eks. ungdomsforeninger og sportsklubber.


Derudover bliver programmets bidrag til at nå EU's klimaudgiftsmål underkastet en vurdering. I den forbindelse skal dets miljøaftryk reduceres, f.eks. ved at tilskynde deltagerne til at benytte sig af klimavenlige transportmidler.


Innovative uddannelsesmodeller

Initiativet DiscoverEU bliver nu en del af Erasmus+. Dette initiativ giver unge mulighed for at ansøge om et gratis rejsekort, så de kan rejse rundt og opleve Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed og eksempelvis deltage i intensive sprogkurser og museumsworkshops.

Initiativet “Europauniversiteter” gør det muligt for studerende at opnå en universitetsgrad ved at kombinere studier i flere EU-lande. Det tredje initiativ – de såkaldte erhvervsekspertisecentre – sigter mod at skabe et internationalt netværk af lokale ”økosystemer” for færdigheder. Klik her for at få mere at vide.

Citat

"Erasmus+ er et de EU-programmer, der har fået betydeligt flere midler. Der er foretaget væsentlige ændringer og forbedringer, så programmet fortsat kan styrke følelsen af at høre til i Europa og tilbyde europæerne bedre jobmuligheder", udtalte ordfører Milan Zver (EPP, Slovenien), inden han fortsatte: "Parlamentet vil nøje overvåge gennemførelsen af Erasmus+ for at sikre, at det bliver mere inkluderende og stiller muligheder til rådighed for så mange som muligt".

Sabine Verheyen (EPP, Tyskland), formand for Kultur- og Uddannelsesudvalget, sagde: "Erasmus+ er en europæisk succeshistorie, og takket være vores indsats vil vi kunne bygge videre på denne succes. Det forbinder mennesker med forskellige baggrunde og er med til at skabe et ægte europæisk fællesskab. Pandemien har skabt enorme udfordringer for unge og for alle dem, der er ivrige efter at lære, studere og møde nye mennesker. For personer, der kommer fra marginaliserede grupper, er situationen endnu mere vanskelig. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at EU når ud til dem og giver dem en hjælpende hånd i form af værktøjer til selvudvikling og netværksopbygning. Ingen må lades i stikken. Det er lige præcis der, vi vil hen med den nye generation af Erasmus+".


Næste skridt

For at sikre en gnidningsløs overgang mellem programperioderne sikrer forordningens bestemmelser, at det nye Erasmus+ finder anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2021. Kommissionen og mange medlemslande har allerede iværksat ansøgningsprocesser og indkaldelser af forslag.