Grænsekontrol i Schengen pga. coronavirus: Hvad kan EU gøre?  

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

EU-landene er i gang med at løfte grænsekontrollerne efter Covid-19. Parlamentet ønsker en koordineret indsats så hurtigt som muligt.

Kontrol ved grænsen La Jonquera ©REUTERS/NACHO DOCE/AdobeStock  

Den frie bevægelighed i EU skal påbegynde snart. At kunne rejse frit i EU blev for blot tre måneder siden taget for givet af europæerne. Men restriktioner er blevet introduceret for at stoppe spredningen af coronavirussen, så flere indre grænser i EU er lukkede. Med den forbedrede epidemiologiske situation og med sommerferien lige om hjørnet lukker landene gradvist deres grænser op igen. MEP'erne forlanger, at den pasfrie Schengen-zone kommer tilbage til sin oprindelige form så hurtigt som muligt ikke mindst fordi den frie bevægelighed for personer, varer og tjenester kan understøtte den økonomiske genopretning efter pandemien.

Plenarforsamlingen vedtog d. 19. juni en betænkning, der udtrykte bekymringer om de indre grænser. Grænserne skal forblive åbne og respektere princippet om ikke at diskriminere, sagde MEP'erne.

Schengen under nedlukning

“Medlemslandene handlede alene, og det er på tide, at EU reagerer, før der sker uoprettelig skade på Schengen,” opfordrer Tanja Fajon, der er formand for en arbejdsgruppe i udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), der evaluerer Schengen-samarbejdet. “Kommissionen bør spille en nøglerolle i at få den frie bevægelighed tilbage. Først og fremmest for de vigtigste kategorier som dem, der arbejder på tværs af grænserne. Europæisk koordinering er essentielt.”

Ifølge de nuværende Schengen-regler, kan medlemslandene - i en begrænset periode - introducere grænsekontrol ved deres interne grænser, hvis der er en alvorlig trussel mod offentligheden eller bekymringer om den interne sikkerhed. De skal give Kommissionen besked om disse grænsekontroller. Kommissionen overvåger i øjeblikket de nationale Covid-19 restrikrioner i hvert land.

Hvordan man åbner Schengen - ifølge EU

Som en del af en pakke med forslag til sikkert at genoptage rejser i EU, foreslog Kommissionen d. 13. maj, at medlemslandene gradvist åbner deres indre grænser. Kommissionen understreger, at det skal ske ved koordinering og med respekt for fælles kriterier fastsat af det Europæiske Center for Sygdomsbekæmpelse og Kontrol.

Dette system ved at løfte restriktionerne i flere faser kan begynde mellem regioner eller lande med det samme smitteniveau, men der må ikke forekomme diskrimination på baggrund af nationalitet. Målet er siden hen at åbne alle grænse i EU for at gøre det lettere at rejse sikkert for både rejser i erhvervsøjemed og fritidsrejser. Men der er ingen tidsfrist, da det hele afhænger af den epidemiologiske situation og medlemslandenes beslutninger.

Grænsehåndteringen og genintroduktionen af kontroller er op til medlemslandene, men siden udbruddet af pandemien, har Kommissionen faciliteret fælles retningslinjer til at sikre, at medarbejdere i vigtige sektorer såvel som leveringen af varer og tjenester i det indre marked sikres. Den har også sørget for hjemtransporten for næsten sekshundredetusinde europæere, der har været strandet i udlandet og foreslået restriktiv indrejsen for borgere fra tredje lande med en forlængelse frem til udgangen af juni.

Find ud af mere om hvad EU gør for at bekæmpe coronavirus og tjek tidslinjen over EU's tiltag imod Covid-19.

Parlamentets holdning

MEP'erne presser på for at den frie bevægelighed i Schengen-zonen bliver normal igen så hurtigt som muligt. De ønsker et stærkere EU-samarbejde til at garantere, at EU-borgere ikke bliver diskrimineret.

I en debat om situationen for Schengen i LIBE-udvalget d. 12. maj nævnte Tanja Fajon, at lukningerne af grænserne også skete under flygtningekrisen i 2015. Nogle lande bevarede grænsekontrollerne i årevis, hvilket Parlamentet sagde ikke var rimeligt. “Hvis vi ikke får et normalt fungerende Schengen tilbage så hurtigt som muligt, kommer det europæiske projekt i fare,” sagde hun. MEP'erne vil derfor have at de indre grænsekontroller kun bruges undtagelsesvis og i en tidsbegrænset periode.

Schengen-området 
  • Schengen-området består af 26 lande 
  • 22 EU-medlemslande: Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Holland, Østrig, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Finland og Sverige 
  • 4 associerede lande: Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein 
Infografik over Schengen-landene.