10 ting EU gør for at bekæmpe coronavirus   

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Find ud af hvad de europæiske institutioner gør for at afbøde påvirkningerne af Covid19-udbruddet, beskytte mennesker og økonomien og promovere solidaritet.

EU-institutionerne kæmper mod spredningen af coronavirus og hjælper de medlemslande, der har brug for mere udstyr og støtte. På længere sigt arbejder EU for at afbøde sociale og økonomiske konsekvenser af krisen. Nedenfor er et overblik med 10 eksempler på, hvad EU har gjort for at bekæmpe Covid19.

1. Forsinkelse i spredningen af virussen


Til at begrænse virusoverførslerne i Europa og udover EU's grænser, har EU lukket sine ydre grænser for ikke-essentielle rejser, mens man sikrer, at varer fortsat kan komme rundt gennem introduktionen af 'grønne' vejbaner. Der vil komme yderligere midler til det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol, der bidrager med hurtig risikovurdering og epidemiologiske opdateringer om udbruddet.

2. Levering af medicinsk udstyr


EU-landene får hurtig adgang til det første lager af medicinsk udstyr fra RescEU såsom respiratorer og beskyttelsesmasker gennem den Civile Beskyttelsesmekanisme. Derudover har EU lanceret et kæmpe fælles udbud, så medlemslandene sammen kan købe udstyr og lægemidler og mobiliserer €3,08 mia. i hjælp til at få flere tests og mere udstyr til sundhedspersonalet.

3. Promovering af forskningen


EU’s Horizon 2020 forskningsprogram finansierer 18 forskningprojekter og 151 grupper på tværs af Europa, der arbejder på at udvikle en vaccine mod Covid19 så hurtigt som muligt. Formålet er at forbedre diagnostikken, paratheden, den kliniske håndtering og behandling.

4. Sikring af EU’s genopretning

 
Til at hjælpe EU med en genoprettelse efter de økonomiske og sociale konsekvenser af pandemien vil Kommissionen fremlægge nye forslag under det langsigtede budget (2021-2027), der vil indeholde en stimuluspakke. Europa-Parlamenet har det sidste ord til forslagene. MEP'erne har opfordret til at få en genopretningspakke finansieret af det langsigtede budget (MFF), eksisterende EU-fonde og financielle instrumenter, såvel “genopretningsobligationer”. Derudover præsenterede Kommissionen sin plan for en effektiv exit-strategi for nedlukningen af samfundene med flere tests og beskyttelsesudstyr for borgerne.

5. Hjemsendelse af EU-borgere


Titusinder af europæere, der har været strandet rundt omkring i verden pga. udbruddet, er kommet hjem igen takket være EU's Civilbeskyttelsesmekanisme.

6. Europæisk solidaritet


Europa-Parlamentet bakkede op om nye regler, der gør det muligt for medlemslandene at bede om finansiel støtte fra EU's Solidaritetsfond til at bruge i nødsituationer på sundhedsområdet. Med fondens nye rækkevidde kan op til €800 mio. blive tilgængelige for medlemslandene i år til at bekæmpe coronaviruspandemien.

7. Hjælp til økonomien

 
Den Europæiske Centralbank giver €750 mia. i gældslettelse til regeringerne under krisen, såvel som €120 mia. i kvantitative lettelser, og opkøber gæld til en værdi af €20 mia. Derudover har MEP'erne stemt for at gøre €37 mia. fra eksisterende EU-strukturfonde tilgængelige for EU-landene til at tackle coronaviruskrisen og til at støtte sundhedssektoren, virksomheder og ansatte.

8. Beskyttelse af job 

 
Til at sikre at ansatte kan bevare deres job, selvom virksomhederne går i stå pga. coronaviruskrisen, har Kommissionen foreslået statsstøttet korttidsarbejde (SURE). Kommissionen har også øremærket €1 mia. fra den europæiske fond for strategiske investeringer, der garanterer, at bankerne har €8 mia. i likviditet til 100.000 europæiske virksomheder.

9. Beskyttelse af internettet


Da millioner af mennesker er tvunget til at blive hjemme, har EU bedt Netflix, Facebook og YouTube om at reducere deres streamingkvalitet til at undgå, at nettet bliver overbelastet. Dette gør, at alle kan bruge internettet til enten arbejde eller fornøjelse. Spredningen af misinformation har bekymret MEP'erne, der har opfordret til at få en europæisk informationskilde til at sikre, at alle borgere har adgang til korrekt og bekræftet information og beder de sociale medieplatforme om at tackle myter og propaganda.

10. Beskyttelse af miljøet og flyselskaberne


Parlamentet støttede Kommissionens forslag til midlertidigt at standse tomme ‘spøgelsesfly’. Ifølge de tidligere regler skulle flyselskaberne bruge deres planlagte afgangs- og landingstidspunkter for ikke at miste dem i den næste sæson. Men nu gør EU det muligt for selskaberne at tilpasse sig en lavere efterspørgsel.

En læge arbejder med at bekæmpe COVID-19 ©Chinnapong/AdobeStock