MEP'erne vil støtte EU’s kultursektor gennem Covid-19-krisen  

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Kultursektoren lider pga. EU-landenes nedlukninger af samfundene i forsøget på at stoppe spredningen af coronavirussen.

I en betænkning fra d. 17. april understregede MEP'erne kultursektorens særlige natur og de besværligheder, som kunstnerne står over for, og opfordrede EU til at støtte dem.

Pandemien har påvirket alle, og mange sektorer i økonomien er i problemer, men kultursektoren er blandt de hårdest ramte. Forestillinger i hele Europa er blevet aflyst; festivaler, konferencer og udstillinger er blevet udskudt; biografer, teatrer og museer holder lukket; TV- og filmproduktioner er blevet sat på hold, så kunstnerne ikke kan tjene penge.

Mange medlemslande har særlige tiltag på plads for kultursektorens ansatte, og Europas kulturministre diskuterede hjælpetiltag på et møde d. 8. april.

EU har øget indsatsen til at beskytte job, men de særlige omstændigheder omkring kultursektoren, gør det sværere for de ansatte at leve op til kravene for støtte - der er mange individuelle kunstnere, små virksomheder og velgørende organisationer. Derfor har Parlamentets kulturudvalg (CULT) sagt, at EU skal sørge for specifik hjælp til sektoren, så den kan overleve krisen.

I et brev fra udvalget til kommissæren for det Indre Marked, Thierry Breton, og kommissæren for Innovation, Forskning, Kultur, Uddannelse og Unge, Mariya Gabriel, foreslår MEP'erne:

• beskyttelse af de kunstnere, der ikke kan komme under nationale støtteordninger, gennem Creative Europe-programmet
• at sikre at EU-midler når ud til kunstnerne ved at øge finansieringen af Creative Europe
• at skabe et finansielt instrument ad hoc under den Europæiske Investeringsfond til at kanalisere midler til setoren


Mere bør gøres på EU-niveau til at sikre skræddersyet støtte til de ansatte i kultursektoren, indtil vi er på den anden side af krisen, sagde Parlamentets formand for Kulturudvalget, Sabine Verheyen (EPP, Tyskland).

Find ud af hvad EU gør for at bekæmpe coronavirussen.

Under en diskussion i CULT-udvalget d. 4. maj sagde Mariya Gabriel og Thierry Breton, at de arbejder på en EU-støtteplan til de kulturelle og kreative sektorer inden for EU's overordnede redningsplan. Derudover overvejeres direkte støttetiltag også.

Kommissionen har også lanceret en ny platform - Creatives Unite - hvor den kulturelle og kreative sektor kan dele information om initiativer til at modsvare coronaviruskrisen.