Coronavirus: En tidslinje over EU's tiltag i 2020 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

EU foretog mange tiltag for at tackle pandemien og dens konsekvenser i 2020. Tjek vores tidslinje og få overblikket per emne.

Find ud af hvad EU gør for sundhedsplejen, forskningen, økonomien, beskæftigelsen, samfundet, rejser og transport. Tjek også vores tidslinjer for 2021 og 2022.

Sundhedspleje 
Støtte til de offentlige sundhedsvæsener og sikring af tilgængeligheden af medicinsk udstyr  
 • Nye krav til medicinsk udstyr udskudt 
  Den 17. april 2020 

  For at forhindre mangelsituationer eller forsinkelser med hensyn til frigivelse af vigtigt medicinsk udstyr på markedet giver Parlamentet sin tilslutning til at udskyde anvendelsen af den nye forordning om medicinsk udstyr.

  infographic illustration    
 • Nødhjælp til sundhedssektoren 
  Den 17. april 2020 

  EU afsætter over 3 mia. EUR fra sit budget til uddeling af medicinsk udstyr, koordinering af transport af udstyr og patienter samt støtte til opførelse af mobile hospitaler. På længere sigt vil midlerne også blive brugt til at støtte testkapacitet og forskning.

  infographic illustration    
 • Import af medicinsk udstyr bliver lettere 
  Den 28.oktober 2020 

  Med henblik på at gøre det lettere at skaffe medicinsk udstyr fra tredjelande gives der midlertidigt afkald på told og moms på import heraf. Denne undtagelse fra 30. januar 2020 er forlænget frem til april 2021. Derudover giver nye regler momsundtagelser for salg af vacciner og testudstyr til hospitaler og læger.

  infographic illustration    
 • Opbygning af en fælles EU-reserve af medicinsk udstyr 
  Den 20. marts 2020  

  EU opretter et strategisk beredskabslager ("rescEU") af respiratorer, genanvendelige masker, laboratorieudstyr og lægemidler for at hjælpe medlemsstater, der har problemer med at skaffe udstyr.

  infographic illustration    
 • Udvidelse af produktionskapaciteten 
  Den 20. marts 2020 

  Harmoniserede europæiske standarder for medicinsk udstyr (ansigtsmasker, beskyttelsesbeklædning, åndedrætsværn, ...) gøres frit tilgængelige for at fremme en udvidet produktion.

  infographic illustration    
 • Oprettelse af en europæisk ekspertgruppe 
  Den 17. marts 2020 

  Et ekspertpanel bestående af syv epidemiologer og virologer fra forskellige medlemsstater udarbejder videnskabeligt funderede retningslinjer for EU's reaktion og koordinerer risikostyringsforanstaltningerne.

  infographic illustration    
 • Sikring af tilgængeligheden af personlige værnemidler  
  Den 15. marts 2020 

  Der skal gives tilladelse til at eksportere personlige værnemidler (masker, visirer, beskyttelsesbeklædning, ...) til lande uden for EU.

  infographic illustration    
 • Fælles indkøb af medicinsk udstyr 
  Den 28. februar 2020 

  Inden for rammerne af den fælles indkøbsaftale går medlemsstaterne sammen om at købe personlige værnemidler (handsker, masker, overtrækstøj, ...), respiratorer og testsæt.

  infographic illustration    
 • EU4Health-programmet 
  14. december 2020 

  Parlamentet og Rådet bliver enige om EU4Health-programmet, der skal tackle grænseoverskridende sundhedstrusler og opbygge modstandsdygtige europæiske sundhedssystemer. Takket være Parlamentet stiger finansieringen til €5,1 mia. for 2021-2027. Den 28. maj foreslog Kommissionen oprettelsen af et nyt EU4Health-program til at forbedre EU's forberedthed og kapacitet til at modsvare store sundhedskriser effektivt.

  infographic illustration    
 • Forberedelse før fremtidige udbrud  
  15. juli 2020 

  Kommissionen fremlægger tiltag til at forbedre EU's parathed før fremtidige udbrud inklusiv bekæmpelse af medicinmangel.

  infographic illustration    
 • Støtte til behandling ved plasmamaferese  
  31. juli 2020  

  Mere end 200 blodindsamlingstjenester i EU kan søge om penge til køb af plasmafereseudstyr til behandling af Covid-19 patienter.

  infographic illustration    
 • EU-adgang til Remdesivir  
  28. juli 2020 

  Takket være en kontrakt underskrevet med det farmaceutiske selskab Gilead er Remdesivir, den første medicin til at behandle Covid-19 blevet tilgængelig for medlemslandene og Storbritannien.

  infographic illustration    
 • Bekæmpelse af medicinmangel  
  17. september 2020  

  I en betænkning vedtaget d. 17. september opfordrede Parlamentet EU til at sikre bedre EU-koordinering af nationale sundhedsstrategier, sikre lokal medicinproduktion og udstyr.

  infographic illustration    
 • En europæisk sundhedsunion 
  11. november 2020  

  Kommissionen præsenterer de første tiltag til at skabe en europæisk sundhedsunion, der skal sikre en bedre forberedthed og et bedre modsvar under den nuværende og fremtidige kriser. Forslaget indeholder en EU-modsvarsmekanisme til kriser, der uafhængigt kan erklære nødsituationer og et stærkere mandat til det Europæiske Lægemiddelsagentur (EMA) og det Europæiske Center for Sygdomsforbyggelse og Kontrol (ECDC).

  infographic illustration    
 • 20 millioner hurtigtests til medlemslandene 
  18. december 2020  

  Europa-Kommissionen foreslår fælles regler til anerkendelsen og brugen af hurtigtests. Yderligere 20 millioner tests er blevet gjort tilgængelige for medlemslandene.


  infographic illustration    
Forskning 
Støtte til forskning og innovation med henblik på effektive behandlingsmetoder og vacciner  
 • 90 millioner euro til forskningsprojekter med henblik på bekæmpelse af covid-19-virusset 
  Den 31. marts 2020 

  Inden for rammerne af initiativet vedrørende innovative lægemidler, et partnerskab mellem EU og lægemiddelindustrien, afsættes der op til 90 mio. EUR til støtte for projekter om udvikling af behandling og diagnosticering (heraf op til 45 mio. EUR fra EU-budgettet).

  infographic illustration    
 • 164 millioner euro til nystartede virksomheder og innovation 
  Den 20. marts 2020 

  Der afsættes 164 mio. EUR til Det Europæiske Innovationsråds acceleratorpilotprogram til støtte for nystartede og små virksomheder til udvikling af teknologi, som kan bidrage til bekæmpelsen af pandemien.

  infographic illustration    
 • 75 millioner euro til vaccineudvikleren CureVac 
  Den 6. juli 2020 

  Den Europæiske Investeringsbank giver 75 mio. EUR til CureVac, en innovativ tysk vaccinevirksomhed, som lån til udvikling og produktion af en vaccine mod coronavirusset.

  infographic illustration    
 • €128 millioner til forskning og vacciner 
  Den 11. august 2020 

  EU støtter 23 forskningsprojekter med €128 millioner som en del af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020.

  Det kommer oven i de €48,25 millioner øremærket til 18 forskningsprojekter med 151 hold under Horizon 2020-programmet til at udvikle vacciner, nye behandlinger og forbedre forberedtheden og modsvaret til udbrud og €117 millioner til 8 projekter om diagnostik gennem Innovative Medicines Initiative.


  infographic illustration    
 • Yderligere €122 millioner til forskning og innovation 
  19. maj 2020 

  EU lancerer nye projekter: ændret manufaktur skal give hurtigere produktion af udstyr til tests og behandlinger; udvikling af medicinske teknologier til at forbedre behandlingen for patienter; forskning i coronavirussens påvirkning af adfærd til at hjælpe strategier til behandling og forebyggelse. €122 millioner vil komme fra forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020.

  infographic illustration    
 • Global donationskonference til udvikling af vacciner 
  27. juni 2020 

  Konferencen "Global Goal: Unite for our Future" mobiliserer yderligere €6,15 mia. under Coronavirus Global Response-initiativet, der bringer den samlede donation op på €16 mia. euro.

  infographic illustration    
 • Hurtig godkendelse af vacciner 
  10. juli 2020 

  Parlamentet godkendte en midlertidig afvigelse fra reglerne for godkendelse af vacciner, så godkendelsen af Covid-19 vacciner og behandlinger kan gå hurtigere.

  infographic illustration    
 • Vaccinekontrakter mod Covid-19 
  25. november 2020 

  EU har underskrevet en kontrakt med AstraZeneca, Sanofi-GSK, BioNTech-Pfizer og Janssen Pharmaceutica, CureVac og Moderna, så medlemslandene kan købe deres vaccine. En donation til fattigere lande er også mulig.

  infographic illustration    
 • Effektive vaccinationsstrategier  
  15. oktober 2020 

  Kommissionen præsenterer de vigtigste elementer til medlemslandenes Covid-19 vaccinationsstrategier, inklusiv at prioritetsgrupper skal vaccineres først.

  infographic illustration    
 • EU som en af de førende donorer til COVAX  
  12. november 2020 

  COVAX-faciliteten er en del af et globalt samarbejde til at styrke udviklingen, produktionen og adgangen til Covid-19 tests, behandlinger og vacciner. EU vil bidrage med 500 millioner euro til at sikre vacciner for lav- og middelindkomstlande.

  infographic illustration    
 • Vaccinationer begynder i EU  
  27. december 2020  

  Vaccinationer mod Covid-19 begynder i EU.

  infographic illustration    
Økonomi  
Støtte til den finansielle sektor og virksomheder  
 • Parlamentet opfordrer til en stor genopretningspakke 
  Den 17. april 2020 

  I en beslutning opfordrer Parlamentets medlemmer til en omfattende genopretningspakke, der skal støtte den europæiske økonomi efter covid-19-krisen, herunder genopretningsobligationer, der garanteres af EU-budgettet, og en EU-coronavirus-solidaritetsfond på mindst 50 mia. EUR.

  infographic illustration    
 • Maksimal fleksibilitet til at kanalisere midler fra EU's strukturfonde 
  Den 25. august 2020 

  Kommissionen foreslår finansiel støtte på €87,3 mia. under SURE-instrument til Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Grækenland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern, Litauen, Letland, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Slovenien. Et forslag for Ungarn ventes snarest.

  infographic illustration    
 • Støtte fra EIB til økonomien (65 mia. EUR) 
  Den 16. april 2020 

  Den Europæiske Investeringsbank opretter en garantifond på 25 mia. EUR. og mobiliserer op til 200 mia. EUR til hjælp for den europæiske økonomi ud over de 40 mia. EUR, som i forvejen var blevet mobiliseret.

  infographic illustration    
 • Europæisk køreplan for udfasning af inddæmningsforanstaltninger 
  Den 15. april 2020 

  Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd fremlægger vejledninger og anbefalinger til medlemsstaterne med hensyn til ophævelse af isolationsforanstaltningerne.

  infographic illustration    
 • Øjeblikkelig hjælp til mindst 100 000 SMV'er 
  Den 6. april 2020 

  I betragtning af krisens kraftige indflydelse på små og mellemstore virksomheder frigør EU omkring 8 mia. EUR i finansiering til europæiske SMV'er.

  infographic illustration    
 • EU-strukturfondsmidler til vigtige investeringer og ressourcer (37 mia. EUR) 
  27. marts 2020  

  37 mia. EUR fra EU's strukturfonde gøres tilgængelige for investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset med henblik på at yde støtte til sundhedsvæsener, små og mellemstore virksomheder og arbejdsmarkeder.

  infographic illustration    
 • Større finanspolitisk fleksibilitet  
  Den 23. marts 2020 

  EU slækker på sine budgetregler for at give medlemsstaterne mulighed for at foretage særinvesteringer med henblik på at håndtere krisen.

  infographic illustration    
 • Ændrede regler for statsstøtte 
  Den 19. marts 2020 

  Medlemsstaterne kan anvende reglerne for statsstøtte fleksibelt for at sikre, at der fortsat er tilstrækkelig likviditet til rådighed for virksomheder af enhver art, og for at opretholde den økonomiske aktivitet.

  infographic illustration    
 • ECB's pandeminødopkøbsprogram (750 mia. EUR) 
  Den 18. marts 2020 

  Den Europæiske Centralbank opretter et midlertidigt program til opkøb af værdipapirer fra den private og den offentlige sektor på 750 mia. EUR i tillæg til de 120 mia. EUR, som allerede er blevet mobiliseret i forbindelse med den pandemiske nødsituation.

  infographic illustration    
 • €750 mia. til at stimulere økonomien og den sociale genopretning 
  27. maj 2020 

  MEP'erne bakkede i vid udstrækning op om Kommissionens forslag til at få et 750 mia. euro genopretningsinstrument ("Næste generation EU") indenfor et opdateret langsigtet EU-budget til at tackle Covid-19 krisen. I betænkninger fra 15. maj og 17. april opfordrede MEP'erne til at få en robust og massiv økonomisk redningspakke, der skal fokusere på borgernes behov.

  infographic illustration    
 • Parlamentet imod nedskæringer 
  23. juli 2020 

  Efter regeringslederne blev enige om en aftale for EU's budget 2021-2027 og en genopretningsplan i midten af juli, vedtog MEP'erne en betænkning om deres holdning forud for forhandlingerne med Rådet. Parlamentet roste aftalen om genopretningsplanens størrelse, men kritiserede nedskæringer i budgettet.

  infographic illustration    
 • Kompromis om EU's langsigtede budget 
  10. november 2020  

  Parlamentets forhandlingshold opnår en foreløbig aftale om EU’s budget for 2021-2027. Parlamentet får €16 mia. oven på den aftalte pakke ved EU-topmødet i juli. €15 mia. skal styrke vigtige programmer og beskytte borgerne mod Covid-19 pandemien og tilbyde muligheder for den næste generation. €1 mia. skal øge fleksibiliteten og adressere fremtidige behov og kriser.

  infographic illustration    
Beskæftigelsen og samfundet 
Støtte til husstandsindkomster og arbejdspladser under krisen  
 • Opretholdelse af arbejdspladser og virksomheder (100 mia. EUR) 
  27. oktober 2020 

  Som en del af modsvaret til coronavirussen vedtog EU i maj SURE-instrumentet. Medlemsstaterne får adgang til at optage fordelagtige lån fra en samlet lånepulje på op til 100 mia. EUR, hvilket skal gøre det muligt for virksomheder at beholde deres ansatte og nedsætte arbejdstiden, idet der ydes indkomststøtte til arbejdstagerne. De første udbetalinger fandt sted 27. oktober.

  infographic illustration    
 • Hjælp til de dårligst stillede 
  Den 23. april 2020 

  For at mindske smitterisikoen kan der via Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede leveres mad og elementær materiel bistand ved hjælp af elektroniske eller fysiske madkuponer og udleveres værnemidler til medarbejdere og frivillige.

  infographic illustration    
 • Hjælp til landmænd og fiskere 
  Den 23. april 2020 

  EU indfører mere fleksibilitet med hensyn til støtten til landbrug, fiskeri og akvakultur for at hjælpe de betrængte erhverv med at håndtere virkningerne af covid-19-krisen.

  infographic illustration    
 • Finansiel bistand via Solidaritetsfonden (800 mio. EUR) 
  Den 26. marts 2020 

  Anvendelsesområdet for midler fra Den Europæiske Solidaritetsfond udvides til også at omfatte folkesundhedskriser, og de medlemsstater, som er hårdest ramt af pandemien, får herved adgang til 800 mio. euro i 2020.

  infographic illustration    
 • Foranstaltninger for at undgå overbelastning af internettet 
  Den 19. marts 2020 

  EU anmoder Netflix, Facebook og YouTube om at sænke streamingkvaliteten for at undgå overbelastning af internettet.

  infographic illustration    
Rejser og transport 
Rejserestriktioner og sikring af leveringen af vigtige tjenester  
 • Slut med "tomme" flyvninger 
  Den 26. marts 2020 

  De EU-regler, der forpligter flyselskaberne til at bruge alle deres ankomster og afgange, er midlertidigt suspenderet. Reglerne blev ændret igen den 10. februar 2021.

  infographic illustration    
 • Sikring af en kontinuerlig strøm af varer og tjenesteydelser 
  Den 18. marts 2020 

  EU indfører "grønne baner" ved grænseovergangene for at sikre leverancerne af nødvendige varer, vigtigt medicinsk udstyr og beskyttelsesudstyr i det indre marked.

  infographic illustration    
 • Rejserestriktioner for at standse smitten 
  Den 17. marts 2020 

  EU lukker midlertidigt sine grænser for ikkevæsentlige rejser for at inddæmme udbredelsen af covid-19.

  infographic illustration    
 • Hjemtransport af EU-borgere 
  Siden januar 2020 

  Titusindvis af EU-borgere hentes hjem fra tredjelande verden over takket være EU-civilbeskyttelsesmekanismen.

  infographic illustration    
 • Anbefalinger til sikre rejser 
  13. maj 2020 

  Kommissionen foreslår retningslinjer for turisme og transport til at hjælpe EU-landene med at koordinere rejserestriktioner og beskytte de rejsende. 

  infographic illustration    
 • Koordination af tiltag for den frie bevægelighed 
  17. september 2020 
  infographic illustration    
 • EU's genvej til kontaktsporingsapps går i luften 
  19. oktober 

  Kommissionen præsenterer forslag til, at medlemslandene koordinerer og kommunikerer om den frie bevægelighed på EU-niveau. I en betænkning vedtaget d. 17. september bakkede Parlamentet op om forslaget.

  infographic illustration    
 • At holde sig sikker for Covid-19 i løbet af vinteren  
  Den 2. december 2020 

  Kommissionen præsenterer en strategi for at holde antallet af Covid-19 tilfælde nede i vinterperioden. Den indeholder anbefalinger til medlemslandene om krav til fysisk distance og masker, tests, rejsevejledninger og vaccinationsstrategier.

  infographic illustration    
EU's globale svar  
Støtte til partnerlandes tiltag til at tackle coronaviruspandemien  
 • €64 mio. til den sydafrikanske region  
  20. juli 2020 

  EU giver humanitær hjælp til en værdi af €64,7 mio. til Angola, Botswana, Comoros, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Zambia og Zimbabwe til at støtte befolkningen, der både kæmper med coronavirus og ekstreme vejrforhold såsom tørke og andre kriser.

  infographic illustration    
 • Ny hjælpepakke til Nordafrika 
  2. juli 2020 

  EU vedtager ny hjælpepakke, der skal støtte migranter og lokalsamfund med at tackle Covid-19 i Nordafrika. Pakken indeholder €80 mio. i ny finansiering og €30 mio., der er omfordelt fra Nødhjælpsfonden til Afrika.

  infographic illustration    
 • Støtte til den Centralafrikanske Republik  
  18. juni 2020 

  EU giver €54 mio. til den Centralafrikanske Republik til at hjælpe regeringen med at bekæmpe coronavirussen.

  infographic illustration    
 • Pakke til en værdi af €60 mio. skal hjælpe Afrikas Horn 
  17. juni 2020 

  EU mobiliserer en hjælpepakke på €60 mio. til at tackle sundhedsmæssige og socio-økonomiske konsekvenser af krisen ved Afrikas Horn. I maj godkendte EU €105,5 mio. i humanitær hjælp Djibouti, Etiopien, Kenya og Somalia til sundhedspleje, fødevarehjælp og basale behov for flygtninge.

  infographic illustration    
 • Yderligere €55 mio. til syriske flygtninge og lokalsamfund i Jordan og Libanon 
  10. juni 2020  

  En hjælpepakke til en værdi af €55 mio. mobiliseres af EU til at hjælpe syriske flygtninge i Jordan og Libanon under coronaviruskrisen. Hjælpen går til sundhed, rent vand og hygiejne. Dette kommer oven i en støttepakke på €240 mio. i marts.

  infographic illustration    
 • Ekstra €50 millioner i humanitær hjælp 
  20. maj 2020 

  50 millioner euro ekstra mobiliseres til at give sundhedstjenester, beskyttelsesudstyr, vand og sanitet til sårbare personer i Sahel og Chad, den Centralafrikanske Republik, Østafrika, Syrien, Yemen, Palæstina og Venezuela, såvel som Rohingya. Pengene gives via NGO'er, internationale organisationer, FN-agenturer og Røde Kors.

  infographic illustration    
 • €3 mia. i lån til nabo- og partnerlande  
  15. maj 2020 

  EU godkender €3 mia. i lån til at hjælpe nabo- og partnerlande med at afbøde de soiale og økonomiske konsekvenser af pandemien, mens man samtidig passer på den finansielle stabilitet.

  infographic illustration    
 • Humanitær luftbro  
  11. september 2020 

  EU åbner en humanitær luftbro til at transportere nødhjælpsarbejdere og nødhjælpsudstyr til at hjælpe lande, der er hårdt ramt af Covid-19 pandemien i verden. Siden lanceringen 8. maj har 67 fly bragt medicinsk udstyr og nødhjælpsarbejdere til kritiske områder i Afrika, Asien og Latinamerika.

  infographic illustration    
 • €3,3 mia. i EU-støtte til det vestlige Balkan 
  29. april 2020 

  EU mobiliserer en pakke på mere end €3,3 mia. til at støtte partnere fra det vestlige Balkan med hjælp til bl.a. sundhedssektoren og den økonomiske genopretning.

  infographic illustration    
 • Mere end 36 millioner euro til partnerlande  
  8. april 2020 

  EU lancerer 'Team Europe'-pakken, der skal hjælpe de svageste lande med at bekæmpe pandemien og dens sociale og økonomiske konsekvenser især i Afrika, EU's nabolande, men også Asien og Latinamerika.

  infographic illustration    
 • Op til €28 mio. i forskningsstøtte til Afrika 
  8. april 2020 

  Partnerskabet for Europæiske og Udviklingslandes Kliniske Forsøg (EDCTP) lancerer interessetilkendegivelser til at støtte forskningskapaciteter i Afrika ved Sahara med et budget på op til €28 mio. fra Horizon 2020, der er EU's forsknings- og innovationsprogram.

  infographic illustration    
 • €700 mio. til at hjælpe Grækenland med at håndtere migration 
  3. marts 2020  

  EU gør €350 mio. tilgængelige til at støtte Grækenland, hvor de fleste af Europas flygtninge ankommer til. Yderligere finansiel assistance på €350 mio. kan blive tilført som følge af et ændret budget. Grækenland får også tilført assistance i form af medicinsk udstyr, lægehold, telte, og tæpper gennem EU’s civilbeskyttelsesmekanisme.

  infographic illustration    
 • €25 millioner til Gambia  
  19. oktober 2020 

  EU giver €25 millioner til Gambia som en del af 'Team Europe'-pakken til at bidrage til genopretningen efter pandemien og til omstillingen til demokrati.

  infographic illustration    
 • 92 mio. euro til Sahel 
  9. november 2020  

  EU giver 92 mio. euro til Burkina Faso, Mauritanien, Niger og Chad til at hjælpe landene med sundhedsplejen og mindske de økonomiske og sociale konsekvenser af pandemien.

  infographic illustration    
 • €20 millioner til sundhedssystemer i Sydøstasien  
  Den 1. december 2020  

  EU lancerer et program til €20 millioner til partnerlandene i sammenslutningen af Sydøstasiatiske nationer (ASEAN) til at støtte deres sundhedssystemer.

  infographic illustration    
 • €86,5 millioner til Ghana  
  20. november 2020  

  EU mobiliserer €86,5 millioner i støtte til Ghana til at tackle konsekvenserne af pandemien.

  infographic illustration    

Misinformation om pandemien bliver spredt alle steder, og det gør det endnu sværere at bekæmpe virussen. EU sørger for og promoverer aktivt pålidelig information og samarbejder med platforme online til at fjerne falske nyheder og svindelnumre online.

Du kan se mere i vores overblik 10 ting EU gør for at bekæmpe coronavirus.