Anti-dumping: Hvordan EU vil bekæmpe uretfærdig handelspraksis 

 
 

Find ud af hvilke tiltag EU kan bruge mod dumpede importerede varer, hvor ofte EU reagerer, og hvordan EU’s anti-dumpingpolitik i øjeblikket er ved at blive forbedret.

Anti-dumpingpolitik - Foto af Tobias A. Müller på Unsplash  

Anti-dumpinglovgivningen er et handelsforsvarsinstrument, som EU kan bruge mod uretfærdige handelspraksisser. Guiden her vil forklare den politik, der er nødvendig for, at EU kan beskytte job og virksomheder.

Hvorfor bruger EU anti-dumping tiltag?

EU går ind for frihandel, der skaber job og velstand. Men handlen kan blive negativt påvirket, når lande på uretfærdig vis giver statsstøtte, tilskud, overproducerer og sælger til reducerede priser på andre markeder. Dette gør det svært for andre virksomheder at konkurrere, og det kan føre til, at virksomheder i EU må lukke eller skære i medarbejderstaben. For at beskytte selskaber og arbejdere kan EU ty til anti-dumping- eller anti-tilskudstiltag.

Hvordan kan EU bekæmpe dumpede eller subsidierede produkter?

EU kan pålægge ikke-EU lande bøder, hvis det bliver fastslået, at de har dumpet produkter i Europa. Bøderne kan være anti-dumpingtold eller afgifter på de pågældende varer. Men EU skal holde sig inden for de regler, der er fastsat af Verdens Handelsorganisation (WTO).

Hvordan bliver anti-dumpingtold beregnet?

At beregne afgifter og told på dumpede varer er en besværlig proces, da der kan være forskel på eksportprisen og prisen i oprindelseslandet.  

Hvor ofte bruger EU anti-dumpingtiltag?

EU bruger handelsforsvarsinstrumenterne mindre ofte end andre, og kun 0,2% af EU-importen er påvirket. Men beskyttelse fra dumpede varer, og varer, der har fået tilskud, har vist sig at være essentielt for en række EU-industrier.

Hvilket land overtræder flest regler?

Hovedparten af EU’s antidumpingafgifter ender på varer fra Kina. I oktober 2016 var der ekstra told på mere end 50 forskellige varer fra Kina lige fra aluminium, cykler, cement, kemikalier, keramik, glas, papir, solpaneler og stål.

EU-import i 2017 
  • 1.858.257 millioner euro 

Hvordan vil EU forbedre reglerne?

I november 2017 vedtog MEP’erne strengere regler til at bekæmpe billigt importerede varer:

  • Den sociale og miljømæssige påvirkning af dumpingen skal tages i betragtning, når anti-dumpingtiltag besluttes.
  • EU-Kommissionen skal overvåge forholdene i eksportlandene. Virksomheder i EU kan bruge Kommissionens rapporter som baggrund, når de indgiver klager.

Derudover godkendte MEP’erne flere regler i maj 2018, der skal gøre det muligt for EU at indføre højere afgifter på importerede varer, der er blevet dumpede eller har fået anden form for støtte:

  • EU vil få mulighed for at øge en afgifts værdi.
  • Anti-dumpingundersøgelser vil tidsmæssigt blive markant kortere.
  • Et støttekontor for små- og mellemstore virksomheder skal hjælpe med klager og undersøgelsesprocedurer. Fagforeninger vil også være involverede i undersøgelserne.

Forslagene træder i kraft, når Rådet har godkendt dem, og de er blevet udgivet i Den Europæiske Unions Tidende.