EU og Japan: Nyt partnerskab højner standarden for frihandelsaftaler 

 
 

EU's samarbejde med Japan ser ud til at få et kæmpe boost med underskrivelsen af en ny stor handelsaftale og strategisk partnerskab.

Containerskib ©AP images/European Union-EP  

Selvom EU og Japan i forvejen har gode relationer, er de to parter blevet enige om at forbedre deres samarbejde i en tid med øgde internationale spændinger og protektionisme.

Den foreslåede handelsaftale vil gøre det lettere for europæiske selskaber at eksportere til Japan, mens et planlagt strategisk partnerskab skal øge samarbejdet om fælles udfordringer som sikkerhed og på miljøområdet.

MEP'erne vedtog begge aftaler under decembers plenar. Rådet skal også godkende dem, før de kan træde i kraft.


Handel

EU-virksomheder eksporterer hvert år varer for mere end 58 mia. euro og tjenester, der er 28 mia. euro værd, til Japan, men handelsaftalen vil yderligere øge handlen ved at fjerne barrierer for handlen. Dette inkluderer afskaffelsen af afgifter på 90% på mere end 90% af EU's eksport til Japan. Dette forventes at spare EU-eksportørerne en mia. euro i told og afgifter om året. Derudover vil Japan fremover give over 200 europæiske landbrugsprodukter en særlig status, hvis de kommer fra særlige regioner også kendt som Geografiske Indikationer. Tiltagene vil også handle om at minimere andre handelsbarrierer, såsom at følge internationale standarder fremfor specifikke japanske krav.

Medordfører MEP Pedro Silva Pereira (S&D, Portugal) siger, at aftalen færdiggøres på det rette tidspunkt: “EU's økonomiske partnerskabsaftale sender et signal om åben, fair, værdi- og regelbaseret handel på et tidspunkt, hvor protektionismen øges og afskaffelsen af frihandlen er en amerikansk politik under Donald Trump. Denne aftale repræsenterer også en mulighed for EU i Asien, særligt når USA har trukket sig fra Trans-Stillehavs-partnerskabet (TPP) for regional frihandel, og den kan hjælpe til med at promovere EU-værdier og højne standarderne i regionen."

Denne portugisiske MEP siger, at aftalen handler om meget mere end handel: “Aftalen vil ikke kunne give os stærkere økonomiske og bilaterale bånd, men også øge konkret samarbejde på området for bæredygtig udvikling og i kampen mod klimaforandringer. Aftalen kan derudover forbedre vores koordinering og være med til at forme de internationale regler for den globale økonomi, højne standarderne med respekt for menneskerettigheder, demokrati og retsstaten."


Strategisk partnerskab

Aftalen om det strategiske partnerskab er en lovligt bindende pagt, der handler om samarbejde på en række områder. Parlamentets medordfører på området Alojz Peterle (EPP, Slovenien): "Det vil styrke vores samarbejde med Japan i nogle nøglesektorer, der har at gøre med klimaforandringer, forskning på sundhedsområdet og cyberkriminalitet. Dette partnerskab er et svar på de nuværende globale udfordringer, der er grænseoverskridende, og det bekræfter også vores opbakning til en international, regelbaseret orden."


En model for andre lande

Begge MEP'er mener, at aftalerne kan være skitser til fremtidigt samarbejde med andre lande.

Silva Perreira siger: “Det er den første EU-handelsaftale, hvor vi forpligter os på at implementere Paris-aftalen til at bekæmpe klimaforandringer med særlige kapitler for selskabsledelse og små- og mellemstore virksomheder. Aftalen vil også opretholde EU's høje standarder på områderne for miljøbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse, fødevaresikkerhed og arbejdsrettigheder og beskytter offentlige servicer og respekterer retten til at lovgive.”

Peterle siger: “De to aftaler har været mulige at indgå, fordi EU og Japan er partnere, der tænker ens og har de samme værdier or demokrati og en fælles vision for den globale handel og det globale samarbejde... høje standarder og paratheden til at adressere de nuværende globale udfordringer skal være kernen i fremtidige samarbejdsaftaler.”