Klimaforandringer 
Hurtig handling skal bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser 

Samfund  Ajourført den: 
 
Oprettet:   

Alle artikler, videoer og infografik om Europa-Parlamentets kamp mod klimaforandringer og dets deltagelse i klimakonferencen COP21 i Paris

Artikler 

       

Et skifte til en mindre forurenende økonomi kræver massive investeringer. EU øsnker at tiltrække flere penge fra erhverslivet, da offentlige investeringer ikke er nok.

       
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

EU bør forpligte sig til at blive klimaneutral inden 2050 på FN-konferencen COP25, lyder det fra Parlamentet.

       

Klimaforandringer – den måske største udfordring i vores tid – påvirker nu alle regioner af verden på forskellig måde: isen smelter og havene stiger, der er ekstremt vejr, arter uddør, skovene, kystlinjerne og andre økosystemer ændres og det har konsekvenser for menneskers og dyrs sundhed og koster samfundet dyrt. Det er derfor, klimaforandringer fortsat er et vigtigt fokusområde for Parlamentet, mens EU-lovgivning opfordrer til en fremadskuende klimapolitik på EU- og internationalt niveau.

       

Vi har samlet nøgletal og statistik om klimaforandringer i Europa: den regionale påvirkning, hvem der slipper mest CO2 ud, hvor meget CO2-udslippet kan reduceres og meget mere.

Pressemeddelelse 

Forud for den næste klimakonference i Bonn den 17. november opfordrer medlemmerne af Europa-Parlamentet til, at EU senest i 2018 skal have lagt sig fast på et mål om nul-emissioner i 2050.

       

Den globale opvarmning har gjort det lettere at nå til områder af Arktis, der før var umulige at komme til, og det har ført til en øget international konkurrence om at få fat på Arktis’ ressourcer. I Parlamentet har MEPerne fra Miljø- og Udenrigsudvalget i dag stemt om en fælles rapport, der opfordrer EU til at handle hurtigt for at undgå militærisering af regionen og for at beskytte det unikke økosystem fra klimaforandringerne. Se mere i vores video.

Videoer 

       
(Videoens varighed:) 

Artikler 

       

Verdens ledere og klimaforhandlere mødes i denne uge i Marrakesh, mindre end et år efter klimaaftalen i Paris blev vedtaget, for at diskutere mulighederne for at implementere verdens første universelle og bindende aftale på klimaområdet. Dette er et område, hvor handling er påkrævet hurtigst muligt, og hvor der er skabt fornyet interesse efter præsidentvalget i USA. Parlamentet deltager med en delegation af 12 MEPer for at opnå et succesfyldt resultat.

       

I løbet af de sidste to uger har verdens ledere ved COP22 i Marrakesh forhandlet strategien for implementeringen af den bindende klimaaftale fra Paris sidste år. I dag har næsten 200 nationer bakket op om implementeringen, som de kalder ”en presserende pligt”. Europa-Parlamentet var til stede ved konferencen med en delegation på 12 MEPer. Vi spurgte MEP Giovanni La Via (EPP, Italien), der var leder af delegationen, hvad de næste skridt bliver og Parlamentets rolle.

       

Fine gæster fra nær og fjern, hjertevarme taler og varm applaus. Det var ingredienserne til tirsdag eftermiddags ceremoni i Europa-Parlamentet, da medlemmerne ved en historisk aftale og med en underskrift sikrede, at klimaaftalen fra Paris sidste år træder i kraft. Hvordan det hele foregik, kan du se i vores slideshow.

       

Europa-Parlamentet har ratificeret klimaaftalen fra Paris i dag (4. oktober) foran FNs General Sekretær Ban Ki-moon og formanden for COP21 Ségolène Royal, efter at EU-ministrene godkendte den i fredags (30. september). EU-ratificeringen sætter den første globale og juridisk-bindende klimaaftale i gang. Før afstemningen i Rådet i fredags, talte vi med Giovanni La Via (EPP, Italien) om Parlamentets løfte om at implementere aftalen.

Videoer 

       
(Videoens varighed:) 

Artikler 

       

Miljøet er noget, der optager europæerne såre: Hele 67% af dem ser gerne, at EU gør mere for at beskytte miljøet, ifølge en Eurobarometer-undersøgelse bestilt af Europa-Parlamentet. Læs vores artikel for at få mere at vide om, hvad EU allerede foretager sig og agter at gøre for at beskytte din sundhed, værne om biodiversiteten og bekæmpe klimaforandringer.

       

Hvordan finder vi de finansielle midler til at redde klilmaet? Dette var mandagens overordnede spørgsmål, da nationale parlamentarikere og MEP’er debatterede klimakonferencen i Paris (december 2015). De nationale parlamentarikere blev enige om at arbejdet starter dags dato, og de vil sikre at deres regeringer drager til Paris med den rette indstilling.

Artikler 

       

"Raise your voice, not the sea level" var mottoet for dette års Verdens Miljødag, der fandt sted den 5. juni og handlede om små østater og klimaforandringer. Europa-Parlamentet er gået forrest i svaret på global opvarmning og har vedtaget lovgivning, der skal reducere udledning af drivhusgasser og styre EU mod en økonomi mindre baseret på kul.