Verdens Miljødag: Parlamentets fortsatte kamp mod klimaforandringer 

 
 
Verdens Miljødag  

"Raise your voice, not the sea level" var mottoet for dette års Verdens Miljødag, der fandt sted den 5. juni og handlede om små østater og klimaforandringer. Europa-Parlamentet er gået forrest i svaret på global opvarmning og har vedtaget lovgivning, der skal reducere udledning af drivhusgasser og styre EU mod en økonomi mindre baseret på kul.

For at bekæmpe global opvarmning har EU og resten af verden arbejdet på at reducere udledning af drivhusgasser. Alene sidste år vedtog Parlamentet blandt andet tiltag til fremme af energibesparelser, regler til nedbringelse af CO2-udledning fra vejtransport, obligatorisk energimærkning af elektriske husholdningsapparater og skrappere standarder for brug af flourgas i klimaanlæg og frysere.


Parlamentet har også støttet udviklingen af andengenerations-biobrændstof og godkendt planer, der skal begrænse salget af CO2-kvoter gennem EU's kvotehandelssystem for at fremme udvikling af teknologi mindre afhængig af karbon-produkter. MEP'erne har også støttet planer for at nedbringe brugen af letvægtsplasticposer med mindst 80 % i 2019.


Klimamålene skal være ambitiøse og bindende


Parlamentet har længe ønsket mere ambitiøse og bindende klimamål, inden for EU såvel som i resten af verden. I februar opfordrede MEP'erne til en 40 % reduktion af CO2-udledning i forhold til 1990-niveauet, mindst 30 % vedvarende energi og en energieffektivitetsforbedring på 40 % i 2030. Parlamentarikerne har også løbende opfordret andre EU-institutioner til at udvise højere ambitioner i forbindelse med forhandlingerne om en ny, global klimaaftale, der forventes at blive vedtaget på klimakonferencen i Paris i december 2015.