MEP La Via: “Aftalen skal træde i kraft hurtigst muligt” 

 
 
Interview med MEP Giovanni La Via.  

Europa-Parlamentet har ratificeret klimaaftalen fra Paris i dag (4. oktober) foran FNs General Sekretær Ban Ki-moon og formanden for COP21 Ségolène Royal, efter at EU-ministrene godkendte den i fredags (30. september). EU-ratificeringen sætter den første globale og juridisk-bindende klimaaftale i gang. Før afstemningen i Rådet i fredags, talte vi med Giovanni La Via (EPP, Italien) om Parlamentets løfte om at implementere aftalen.

Om klimaaftalen:

Paris-aftalen er en global plan til at bekæmpe klimaændringer ved at begrænse den globale opvarmning til under 2° grader. Planen blev godkendt af 195 lande ved klimakonferencen i Paris (COP21) i december 2015. Aftalen vil træde i kraft på den 30. dag, efter at den er blevet ratificeret af 55 lande, der tilsammen udgør minimum 55% af det samlede globale CO2-udslip.

Med Europa-Parlamentets godkendelse af EUs ratificering er alle kriterier blevet mødt for, at aftalen nu træder i kraft.


Det følgende interview blev først publiceret d. 29. september, dagen før det afgørende møde om aftalen i Rådet.


 

Er EU blevet overhalet af andre, når det gælder klimapolitik? I årtier har vi været stolte af vores miljøbeskyttelse, men nu ser vi at USA og Kina vil lege med. Hvad sker der, og hvad gør Parlamentet ved det?

Det skete fordi vi spildte en masse tid og nu, efter FNs generalmøde og New Yorks klimauge, har vi 60 lande, der udgør 47,7% af det totale CO2-udslip, der allerede har ratificeret Paris-aftalen. Vi arbejder på at sikre en glidende overgang i processen, som EU kan støtte og ratificere, og første skridt vil være en afstemning i ENVI-udvalget og senere en afstemning fredag d. 30. september i Det Ekstraordinære Miljøråd.


I næste uge (3.-9. oktober), vil vi stemme igen i ENVI-udvalget og derefter i plenar i Strasbourg (3.-6. oktober) for den endelige bekræftelse.


En rettidig ratificering af EU vil sende et stærkt signal og signalere lederskab fra EU og dets medlemslande og understrege vores forpligtigelse til at adressere klimaudfordringen internationalt. Vi kan ikke misse denne mulighed.


Kan du forklare hovedpunkterne i aftalen? Hvad er de nødvendige foranstaltninger, i praktiske termer, for Europas befolkning og industri?

Det er klart, at hovedformålet med Paris-aftalen er at vi gerne vil sikre, at stigningen i temperaturen i dette århundrede holder sig under 2° grader. Hvad betyder dette? Vi skal reducere vores CO2-udslip markant. Derfor skal vi I gang med en masse juridisk arbejde på klimaområdet. Vi kigger f.eks. på, hvilke sektorer, der skal bidrage, så vi får en ide om, hvordan vi kan bidrage og dele byrden mellem de 28 medlemslande. Vi skal også arbejde for at sikre en bedre energieffektivitet og flere vedvarende energikilder, så CO2-reduceringen ikke går ud over vores konkurrenceevne.


Siden COP21 har vi allerede været på vej mod COP22 og dens implementering, hvilket finder sted d. 7.-18. november. Hvad skal ske her? Kan det vise sig at blive en endnu større udfordring?

I Marrakesh begynder vi processen med at implementere den politik, som alle lande omkring bordet i Paris blev enige om. Vi vil gerne se et markant fremskridt på nogle kerneområder i aftalen, inklusiv en strategi for gennemsigtighed, yderlige detaljer om, hvad de nationale bidrag skal være og mekanismer, der kan hjælpe til med implementeringen og promovere overholdelsen af den.


I EU har vi gjort vores hjemmearbejde og kommet med nye ideer og forslag til, hvad vi kan gøre i praksis: hvordan vi deler byrden mellem landene, en plan for hvordan vi bruger jorden og skovene bedre, hvordan vi undgår spild, vi har den cirkulære økonomi-plan, og en plan for, hvordan man kan købe CO2-kvoter. Det er de første skridt i den rigtige retning. Vi skal nu have nogle globale initiativer på internationalt niveau.


Giovanni La Via var formand for Europa-Parlamentets delegation ved COP21.