EU-fremskridt på klimaforandringsmålene (infografik) 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

EU har fastsat ambitiøse mål til at reducere drivhusgasudslippet fra 2020. Tjek vores infografik for at se hvordan det går med målsætningerne.

Klimagraf  

Kampen mod klimaforandringer er en vigtig prioritet for EU. EU har forpligtet sig til at leve op til flere objektiver og har foretaget flere tiltag til at mindske drivhusgasudslippet. Hvad fortæller dataen os?


2020-klimamålene kan nås

EU-målene for 2020 er fra klima- og energipakken, der blev vedtaget i 2008. Et af målsætningerne er en reduktion i drivhusgasudslippet på 20% sammenlignet med niveauet i 1990.

I 2018 er mængden af CO2-udslip faldet i EU med 23,2% sammenlignet med niveauet i 1990. Dette betyder, at EU er på vej til at nå sit reduktionsmål for 2020. Men ifølge de seneste skøn vil man kun nå en reduktion på omkring 30% i 2030. EU's udslipsmål for 2030, fastsat i 2008, er 40% i forhold til niveauet i 1990, og Parlamentet vil øge ambitionen til 55%.

I november 2019 erklærede Parlamentet klimakrise og bad Kommissionen om at mainstreame alle sine forslag, så de er på linje med målet om, at den globale opvarmning ikke må stige mere end 1,5 °C target.

Som svar fremlagde Kommissionen den Europæiske Grønne Aftale, der er en strategi til at gøre Europa klimaneutralt fra 2050.


Fremskridt i energi- og industrisektorerne

For at nå 2020-målet skal EU gøre fremskridt på adskillige områder.

En af dem er EU’s handel med CO2-kvoter (ETS), der dækker drivhusgasudslip fra større faciliteter i energi- og industrisektoren men ikke luftfartssektoren (omkring 40% af EU’s samlede drivhusgasudslip).

Mellem 2005 og 2016 faldt udslippet fra de kraftværker og fabrikker, der var dækket af ETS, med 18%, hvilket er over det mål, som EU har sat fra 2020 på 29%.  


Status for de nationale mål

For at kunne mindske udslippene fra de andre sektorer (bygninger, landbrug, affald og transport med undtagelse af luftfart) har EU-landene fastsat nationale mål som en del af lovgivningen om ’fordelingen af byrden’. Udslippene fra sektorerne, der havde nationale mål, var 11% lavere i 2018 i forhold til 2005 og har overgået 2020-målet, der var på en reduktion på 10%.


Mere infografik om klimaforandringer:

Klimainfografik