Klimakort: Se hvordan klimaforandringerne påvirker Europa 

 
 

Klimaforandringerne sker allerede for øjnene af os og har store konsekvenser for mennesker, miljø og økonomier. Se hvordan de påvirker forskellige regioner i Europa på vores klimakort.

DA_climate-change-map.jpg  

Klimaforandringerne, der allerede bliver observeret, har vidtrækkende konsekvenser for vores økosystemer, økonomiske sektorer, menneskers sundhed og velbefindende i Europa.

Klimaforandringerne påvirker alle regioner i Europa, men effekterne og konsekvenserne er forskellige. De fleste klimaforandringer i Europa har en negativ konsekvens, men de kan også være gavnlige f.eks., hvis de forårsager et mindsket behov for opvarmning af bygninger og nogle steder i nordeuropa, kan de også gavne landbruget.

Se mere på vores kort ovenover. 

Om kortet

Klimakortet viser de observerede og forudsete klimaforandringer og påvirkninger af de vigtigste biogeografiske regioner i Europa. Dataen kommer fra Det Europæiske Miljøagenturs rapport "Klimaforandringer, effekt og sårbarhed i Europa i 2016".

Med hensyn til årsagerne til klimaforandringerne i Europa kan du tjekke vores infografik over drivhusgasudslip per land og sektor i EU.