Asyl og migration i EU: Fakta og tal 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Covid-19-pandemien har haft en ikke tidligere set påvirkning af migrationstilstrømningen til EU.

Restriktioner for bevægelsesfriheden under coronaviruspandemien har mindsket migrationen, både den lovlige og ulovlige, da landene har haft lukkede grænser, begrænsede ruter for lovlig migration og begrænset programmerne til at tage imod flygtninge.

Men fejlene i EU's asylsystem, der blev afsløret ved ankomsten af over en million asylansøgere og migranter til Europa i 2015, er der fortsat. Som modsvar til flygtningekrisen har Parlamentet arbejdet på forslag, der skal give et mere fair og effektivt europæisk asylsystem.

Nedenfor kan du finde al den relevante data om migration i Europa, hvem migranterne er, og hvad EU gør for at få situationen under kontrol.


Definitioner: Hvad er en flygtning? Hvad er en asylansøger?

Asylansøgere er folk, der indgiver en formel ansøgning om asyl i et andet land, fordi de frygter, at deres liv er i fare i deres hjemland.

Flygtninge er folk, der har en velbegrundet frygt for at blive forfulgt pga. deres race, religion, nationalitet, politiske overbevisning eller medlemskab af en særlig social gruppe, der er blevet accepteret eller anerkendt som sådan i deres værtsland. I EU sætter kvalifikationsdirektivet retningslinjerne for at give international beskyttelse til dem, der har brug for det.

I øjeblikket skal tredjelandsstatsborgere søge om beskyttelse i det første EU-land, de kommer til. At indsende en forespørgsel betyder, at de kan søge om asyl. De modtager flygtningestatus eller en anden form for international beskyttelse, når en positiv tilkendegivelse er blevet givet af de nationale myndigheder.


Asylbeslutninger i EU

I de første 10 måneder af 2020 var der 390.000 asylansøgninger i EU. Det var 33% færre end i samme periode i 2019. I 2018 var der 634.700, hvilket var markant lavere en de mere en en million ansøgninger, der blev registreret i 2015 og 2016.

Den største nedgang har især været i Tyskland, Frankrig og Italien i de første syv måneder af 2020. Der var færre førstegangsansøgninger fra Syrien (135,000 færre end gennemsnittet for 2018 og 2019, faldet 52%), Irak (faldet 55%) og Nigeria (faldet 58%).

Men tallene gik op i Spanien og Rumænien, dels pga. flere ansøgninger fra sydamerikanske lande inklusiv Colombia (op 102% sammenlignet med gennemsnittet de seneste to år) og Peru (76% højere).

6-årigt lavpunkt for ulovlige grænsekrydsninger

Det Europæiske Grænse- og Kystvagtagentur indsamler data om ulovlige krydsninger af EU's ydre grænser, som de nationale myndigheder registrerer.

I 2015 og 2016 blev mere end 2,3 millioner ulovlige krydsninger opdaget. Det samlede antal mellem januar og november 2020 faldt til 114.300. Det er det laveste antal på seks år og et fald på 10% sammenlignet med samme periode i 2019. På trods af et fald på 55% er  Afghanistan det mest almindelige oprindelsesland sammen med Syrien, Tunesien og Algeriet.

Krydsninger af Middelhavet fortsætter med at være dødelige med 1754 rapporterede dødsfald i 2020 sammenlignet med 2095 personer i 2019. Uregelmæssige ankomster via den centralmiddelhavske rute (til Italien og Malta) blev øget med 154% i januar-november 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Der var over 34.100 sådanne ankomster i 2020, sammenlignet med næsten 11.500 i 2019,hvor størstedelen ankom til  Lampedusa. Ankomsterne i Spanien, særligt til Kanarieøerne steg med 46% (35.800) i 2020 sammenlignet med 2019.

Mange nye ankomster kommer fra lande, der har lidt under økonomiske nedture frem for konflikter. Et fald i globale pengeoverførsler kan også have haft en effekt. Indtil pandemien er inddæmmet og den økonomiske genopretning i gang, vil dårlige beskæftigelsesmuligheder og muligheder for sundhedspleje fortsætte med at være et incitament for personer til at komme til EU.


Migranter der opholder sig ulovligt i EU

I 2015 blev 2,2 millioner mennesker vurderet til at opholde sig ulovligt i EU. I 2019 var tallet faldet til lige over 650.000. ”At opholde sig ulovligt” kan betyde, at en person ikke er blevet registreret ordentligt eller har forladt det medlemsland, der er ansvarligt for processen med asylansøgningen - det er ikke i sig selv grund nok til at sende dem ud af EU.  


Hvad europæerne mener

Migration har været en prioritet for EU i årevis. Flere tiltag er blevet gjort for at håndtere krisen såvel som til at forbedre asylsystemet. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2018 vil 72% af europæerne have EU til at gøre mere for at håndtere situationen.

Selvom en Eurobarometer-undersøgelse (fra juni 2019) har vist, at immigration var den femte vigtigste problemstilling for de europæiske vælgere til EU-valget i maj (34% af europæerne havde immigration som det vigtigste emne. De vigtigste emner for europæerne var derudover økonomi, klimaforandringer, menneskerettigheder og demokrati, og fremtidens EU), er det tal faldet sidenhen.

EU har øget sin økonomiske støtte til migrations-, asyl- og integrationspolitikker markant siden den større tilstrømning af asylansøgere i 2015. I de kommende forhandlinger om EU's budget efter 2020 ønsker Parlamentet yderligere støtte til migrationsområdet.

Læs mere om hvordan EU håndterer migration.


Flygtninge i verden

For første gang nogensinde har antallet af personer, der flygter fra konflikter, vold og personlig forfølgelse nået 80 mio. mennesker. Det svarer til, at alle borgere i Storbritannien og Irland blev tvunget til at forlade deres hjem. Børn udgør 40% af verdens flygtningebefolkning.

De lande som er værtslande for flest flygtninge er Tyrkiet, Colombia, Pakistan, Uganda og Tyskland. Kun 14% af verdens flygtninge opholder sig i udviklede lande.


Se mere i vores infografik med de seneste tal fra Eurostat over asylansøgninger, såvel som UNHCR's tal for antallet af flygtninge i hvert EU-land.