Asyl og migration i EU: Fakta og tal 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Den rekordstore migrationstilstømning, som EU oplevede i 2015 og 2016, er på retur. Tjek vores infografik med de seneste tal.

Ankomsten af over en million asylansøgere og migranter til Europa i 2015 har afsløret alvorlige mangler i EU's asylsystem. Som modsvar til flygtningekrisen har Parlamentet arbejdet på forslag, der skal give et mere fair og effektivt europæisk asylsystem.

Nedenfor kan du finde al den relevante data om migration i Europa, hvem migranterne er, og hvad EU gør for at få situationen under kontrol.


Definitioner: Hvad er en flygtning? Hvad er en asylansøger?

Asylansøgere er folk, der indgiver en formel ansøgning om asyl i et andet land, fordi de frygter, at deres liv er i fare i deres hjemland.

Flygtninge er folk, der har en velbegrundet frygt for at blive forfulgt pga. deres race, religion, nationalitet, politiske overbevisning eller medlemskab af en særlig social gruppe, der er blevet accepteret eller anerkendt som sådan i deres værtsland. I EU sætter kvalifikationsdirektivet retningslinjerne for at give international beskyttelse til dem, der har brug for det.

I øjeblikket skal tredjelandsstatsborgere søge om beskyttelse i det første EU-land, de kommer til. At indsende en forespørgsel betyder, at de kan søge om asyl. De modtager flygtningestatus eller en anden form for international beskyttelse, når en positiv tilkendegivelse er blevet givet af de nationale myndigheder.


Asylbeslutninger i EU

I 2019 ansøgte 714.000 om international beskyttelse i EU og Norge og Schweiz. Dette skal sammenlignes med 634.700 i 2018. I 2017 var der 728.470 ansøgere og næsten 1,3 millioner i 2016.

I 2019 fik 295.800 personer tildelt af asyl af EU, hvilket var et fald fra 333,400 i 2018, og et tal der er næsten 40% lavere end i 2017 (533.000). 

Ca. en ud af tre kom fra Syrien (27%). Antallet af venezuelanere steg næsten 40 gange sammenlignet med 2018. Ud af de 78.600 syrere, der fik tildelt international beskyttelse i EU, fik 71% af dem det i Tyskland. 


Situationen i Middelhavet

Det Europæiske Grænse- og Kystagentur samler data om ulovlige krydsninger af EU’s ydre grænser registreret af de nationale myndigheder. I 2015 og 2016 blev over 2,3 millioner ulovlige krydsninger opdaget. I 2019 var det samlede antal af ulovlige krydsninger af grænsen til EU faldet til 141.846; det laveste tal siden 2013.

En person kan krydse en grænse mere end en gang, så tallet af personer, der kommer til Europa er lavere, selvom medlemslandene har været under et markant pres.

I 2019 blev 735.835 personer nægtet adgang ved EU’s ydre grænser.

I første halvdel af 2020 har 23.288 personer risikeret deres liv for at nå frem til Europa, og det frygtes, at 248 er druknet. Over 120.000 nåede Europa af søvejen i 2019, sammenlignet med over en million i 2015. At krydse Middelhavet har været mest dødeligt med 1319 døde eller savnede i 2019 sammenlignet med 2.271 året før.


Migranter der opholder sig ulovligt i EU

I 2015 blev 2,2 millioner mennesker vurderet til at opholde sig ulovligt i EU. I 2019 var tallet faldet til lige over 650.000. ”At opholde sig ulovligt” kan betyde, at en person ikke er blevet registreret ordentligt eller har forladt det medlemsland, der er ansvarligt for processen med asylansøgningen - det er ikke i sig selv grund nok til at sende dem ud af EU.  


Hvad europæerne mener

Migration har været en prioritet for EU i årevis. Flere tiltag er blevet gjort for at håndtere krisen såvel som til at forbedre asylsystemet. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2018 vil 72% af europæerne have EU til at gøre mere for at håndtere situationen.

Selvom en Eurobarometer-undersøgelse (fra juni 2019) har vist, at immigration var den femte vigtigste problemstilling for de europæiske vælgere til EU-valget i maj (34% af europæerne havde immigration som det vigtigste emne. De vigtigste emner for europæerne var derudover økonomi, klimaforandringer, menneskerettigheder og demokrati, og fremtidens EU), er det tal faldet sidenhen.

EU har øget sin økonomiske støtte til migrations-, asyl- og integrationspolitikker markant siden den større tilstrømning af asylansøgere i 2015. I de kommende forhandlinger om EU's budget efter 2020 ønsker Parlamentet yderligere støtte til migrationsområdet.

Læs mere om hvordan EU håndterer migration.


Flygtninge i verden

For første gang nogensinde er antallet af personer, der flygter fra konflikter, vold og personlig forfølgelse nået 79,5 mio. mennesker. Det svarer til, at alle borgere i Storbritannien og Irland blev tvunget til at forlade deres hjem. Børn udgør 40% af verdens flygtningebefolkning.

De lande som er værtslande for flest flygtninge er Tyrkiet, Colombia, Pakistan, Uganda og Tyskland. Kun 15% af verdens flygtninge opholder sig i udviklede lande.


Se mere i vores infografik med de seneste tal fra Eurostat over asylansøgninger, såvel som UNHCR's tal for antallet af flygtninge i hvert EU-land.