EU's asylregler: Reform af Dublin-forordningen 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Tilstrømningen af migranter og asylansøgere til Europa de seneste år har klargjort behovet for en mere fair og effektiv europæisk asylpolitik. Se mere i vores infografik.

Infografik om asylansøgning.  

Selvom den rekordstore migrationstilstrømning til Europa, vi var vidner til i 2015 og 2016, er blevet markant mindre vil Europa pga. dets geografiske placering og stabilitet sandsynligvis fortsat være en destination or asylansøgere og migranter midt under internationale og interne konflikter, klimaforandringer og fattigdom.

Til at styrke paratheden til at modtage migranter og asylansøgere og til at sikre en større solidaritet og en fair fordeling af ansvaret mellem EU-landene, er der behov for et grundigt eftersyn af EU's asylregler og særligt af Dublin-systemet.


13,6 millioner 
  • Antallet af personer der blev fordrevet i 2018 

Hvad er Dublin-forordningen?

Dublin-forordningen er hjørnestenen i EU’s asylsystem og bestemmer hvilket land, der er ansvarligt for ansøgningsprocessen, der skal give international beskyttelse. Den 6. november 2017 stemte Parlamentet for et mandat til at genforhandle Dublin-reglerne med EU-regeringerne. Parlamentet foreslår, at nye Dublin-regler inkluderer:


  • at det land, som asylansøgeren først ankommer til, ikke automatisk skal være ansvarlig for asylansøgningsprocessen.
  • at asylansøgere, der har en ‘ægte forbindelse’ til et specielt EU-land, skal overføres der. De, der ikke har en særlig forbindelse til et EU-land, skal fordeles på en fair måde mellem medlemslandene. Lande, der afviser at deltage i overførslen af asylansøgere, kan risikere at miste EU-midler.
  • at sikkerhedstiltagene skal intensiveres, og alle asylansøgere skal registreres med deres fingeraftryk og tjekkes i alle EU’s databaser ved ankomst.
  • at vedtægterne for mindreårige skal forbedres, og procedurerne for familiesammenføring fremskyndes.


Selvom Parlamentet har stået klar siden november 2017 til at forhandle om ændringer til Dublin-systemet, har EU's regeringer ikke været i stand til at nå frem til enighed om deres egen holdning til forslagene. Lær mere om Parlamentets ændringsforslag i infografikken ovenover og i denne baggrundsnote.


Ifølge FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) var 16,2 mio. mennesker i 2017 tvunget til at flygte pga. konflikter, forfølgelse eller vold. Det bringer det samlede antal flygtninge op på 68,5 mio. mennesker, hvilket er en ny rekord. 85% af verdens flygtninge befinder sig i udviklingsområder.


Læs mere om Parlamentets initiativer til at forbedre EU's asylsystem.