Beskyttelse af EU’s ydre grænser: Oprettelse af styrke på 10.000 mand  

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
Frontex: Oprettelse af styrke på 10.000 mand  
  • Ny styrke på 5.000 mand skal være operationel senest i 2021 og stige til 10.000 inden 2027
  • Styrken skal støtte medlemslandene med grænsekontrol, tilbagesendelsesopgaver og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet
  • Styrket samarbejde med lande uden for EU

Medlemmerne vedtog onsdag den nye lov for at styrke den europæiske grænse- og kystvagt med henblik på at sikre en bedre beskyttelse af EU's ydre grænser.

Udrulning af personale for det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning fra 2021-2027  

Ændringerne af det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex), som allerede er aftalt uformelt med EU's medlemslande, har til formål at afhjælpe de nuværende mangler og i højere grad imødekomme de aktuelle behov inden for sikkerhed og migration.

En ny stående styrke på 10.000 medarbejdere skal stå klar inden 2027

Der vil blive oprettet en ny stående styrke, der skal støtte EU-landene ved EU’s ydre grænser med grænsekontrol og tilbagesendelsesopgaver samt i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet. Med udgangspunkt i 5000 operationelle medarbejdere i 2021 vil det stående korps være fuldt operationelt senest i 2027 med 10000 medarbejdere. Derudover vil der også være en reserve med henblik på indsættelse i nødsituationer.

Det stående korps vil bestå af grænse- og kystvagter, der er ansat af agenturet, samt personale fra EU-landene, som de er forpligtet til at udsende.

Mere effektive tilbagesendelsesprocedurer og samarbejde med lande uden for EU

Det opdaterede agentur vil kunne støtte tilbagesendelsesprocedurer i medlemslandene, f.eks. ved at identificere tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt i EU, og ved at bistå de nationale myndigheder med at få udleveret rejsedokumenter. De nye regler vil også styrke samarbejdet med det europæiske asysstøttekontor.

Samarbejdet med lande uden for EU vil også blive styrket ved at tillade nye aftaler, der rækker ud over den nuværende begrænsning til lande, der grænser op til EU. Overholdelse af de grundlæggende rettigheder og beskyttelse af personoplysninger i et sådant samarbejde sikres gennem flere beskyttelsesforanstaltninger. Derudover vil et betydeligt antal observatører løbende vurdere, om agenturets operationelle aktiviteter er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder.

Citat

Ordfører Roberta Metsola (EPP, MT) udtalte: "Denne lov vil ændre den måde, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning håndterer migration på, herunder sikre 10.000 nye grænsevagter og personale; styrke kampen mod grænseoverskridende kriminalitet; beskytte grundlæggende rettigheder og støtte tilbagesendelse af dem, der ikke er berettigede til beskyttelse. Vores vejledende princip har været at være retfærdige med dem, der har brug for beskyttelse, håndfaste med dem, der ikke er berettigede og hårde med dem, der søger at udnytte de mest sårbare mennesker på planeten. Borgerne spurgte og vi leverede - på rekordtid."

Næste skridt

Reglerne blev vedtaget med 403 stemmer for, 162 imod, og 44 hverken for eller imod. Teksten skal nu godkendes formelt af Ministerrådet, inden det træder i kraft.