Del denne side: 

Artikler 

Artikler 

Artikler 

Afskaffelse af kønsbetingede uligheder i Europa        

Kvinder i EU modtager får i gennemsnittet en lavere løn og lavere pension og er underrepræsenterede i politiske og økonomiske magtpositioner og beslutninger, selvom Europa er en af verdens ledere, når det gælder ligestilling og kvinders rettigheder. EU og medlemslandene bør gøre mere for at sikre ligestilling, forlanger en ny rapport af FEMM-udvalget. Med fremskridt i den nuværende hastighed vil der gå endnu 70 år, før vi har sikret ligeløn ifølge data fra EU-Kommissionen.

Artikler