40% mindre i pension: Parlamentet vil standse kønsforskelle 

 
 
Interview med MEP Constance Le Grip.  

Mandag og onsdag i plenar vil MEP’erne debattere og stemme om en ny rapport, der opfordrer til en ny EU-strategi, der skal få kønsforskellene, hvad angår pensioner, til at ophøre.

Mens europæiske kvinder i gennemsnittet tjener 16% mindre end mænd er forskellen, når de går på pension endnu mere markant - kvindelige pensionister får 40% mindre end mænd. I nogle medlemslande får mellem 11% og 36% af kvinderne ingen pension overhovedet. Europa-Parlamentet kræver ændringer på området. MEP’erne vil debattere en rapport med anbefalinger mandag d. 12. juni og stemme onsdag d. 14. juni. Vi har talt med forfatteren til rapporten MEP Constance Le Grip (EPP, Frankrig), om hvad der kan gøres.

 

Kvinder tjener mindre end mænd og arbejder i færre år, så dette betyder, at de bidrager mindre til deres pension. Hvilke andre faktorer modarbejder dem?

Kvinder er overrepræsenterede i de lavtlønnede job og underrepræsenterede i de velbetalte såsom i IT-industrien. I nogle lande støtter kvinderne deres mænds arbejde i landbruget, men deres arbejde bliver ikke officielt anerkendt, så de får ikke nogen fuldtidsløn eller bidrager til social sikkerhed. Så de bliver konfronteret med mange uligheder i deres liv, og når de går på pension, har de en lavere pension end mændene.  

Forskellen i pensioner mellem mænd og kvinder varierer fra 3,7% til 48,8% i EU-landene? Hvorfor er der så store forskelle mellem medlemslandene, og hvilke lande gør det bedre end andre?

 

Der er en del historiske og sociale begrundelser. Pensionssystemet bestemmer medlemslandene selv, og der er ikke nogen harmonisering på EU-niveau. Nogle lande har haft ligeløn i mange år, selv før de kom med i EU. Dette kan man så også se i pensionerne. I andre lande er kvinderne mindre økonomisk aktive og ansatte i deltidsstillinger, lavtlønnede stillinger eller usikre job.  

Sammenligning af pensionskløften i EU.  

Hvilke tiltag foreslår du for at mindske pensionskløften?

Dette skal fortsætte med at være et af medlemslandenes ansvarsområder, så vi foreslår ikke harmonisering på EU-niveau. Men vi bliver nødt til at få fokus på problemet og de fortsatte uligheder. Landene med de bedste resultater er dem, der har arbejdet hen mod ligestilling. Når vi beregner pensioner, skal vi også medregne den tid, hvor karrieren har stået på standby for at passe børn.

Parlamentet og Kommissionen kunne arbejde for en fælles europæisk strategi, der kan opmuntre medlemslandene til at analysere uligheder og finde frem til de bedste løsninger til at overvinde dem.

I din rapport siger du, at vi skal opfordre folk til at se nærmere på deres finanser, især kvinderne.  Hvordan kan dette opnås?

Det drejer sig mere om, at kvinderne forstår vigtigheden af dette. I begyndelsen af deres karrierer skal kvinderne sikre sig at de tjener nok, og at de er velinformerede, når det gælder, hvordan pensionssystemet fungerer i deres land. For eksempel kan en deltidsstilling virke attraktiv, men den kan arbejde imod dig på lang sigt, da den vil føre til en lavere pensionsudbetaling, når du går på pension.

I begyndelsen af deres karrierer skal kvinderne sikre sig at de tjener nok, og at de er velinformerede, når det gælder, hvordan pensionssystemet fungerer i deres land.

Constance Le Grip 

I nogle medlemslandene har op til en tredjedel af kvinderne ingen pension. Hvordan er det muligt?

Disse er konerne til mænd inden for landbrugssektoren, handelsmænd eller lignende, som jeg sagde tidligere, der har arbejdet i mange år, men fået en meget lav løn, der ikke reflekterede deres indsats. Det er ikke fordi, de ikke deklarerede deres indkomst; det er fordi deres bidrag ikke er blevet talt ordentligt med.