Ny lovgivning skal give et mere balanceret arbejds- og familieliv for forældre 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Europa-Parlamentet har stemt for nye regler, der skal give forældre og plejere bedre muligheder for at forene deres arbejds- og familieliv.

Arbejde hjemmefra - ©AP Images/European Union 2018 - EP  

Mere fleksible arbejdsforhold og familie- og plejeorlov skal hjælpe forældre og plejeforældre med bedre at indordne deres privat- og arbejdsliv og undgå at skulle vælge mellem familien eller karrieren. 


Kvinder, hvis beskæftigelsesfrekvens var 66,5% (sammenlignet med 78% for mænd) i EU's 28 medlemslande i 2017, har oftere et deltidsjob for at kunne passe børn og andre familiemedlemmer og oplever flere 'pauser' i deres karriereforløb, der gør, at de bliver betalt mindre og i gennemsnittet får en lavere pension end mændene.


De nye EU-regler skal give bedre en bedre fordeling mellem arbejds- og privatlivet, adressere kvinders underrepræsentation på arbejdsmarkedet, øge incitamentet til at fædre tager barselsorlov og øge ligestillingen.

Infografik  

Lovgivningen i hovedtræk:


  • Ret til minimum 10 dages betalt barselsorlov for fædre eller lignende omsorgspersoner omkring tidspunktet for fødslen.
  • Individuel ret til fire måneders forældreorlov, der ikke kan overføres.
  • Ret til fem dages betalt omsorgsorlov for medarbejdere, der passer alvorligt syge eller plejeafhængige familiemedlemmer.

  • Styrkelse af arbejdende forældres forhold (hvis de har børn op til otte år), da de vil kunne komme med forespørgsler på mere fleksible arbejdsforhold (for eksempel mere fleksible eller færre arbejdstimer).

Næste skridt

Forhandlingerne mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet begynder i september.


Mere om EU's sociale politikker: