MEP’erne vil gøre det lettere for sygemeldte at komme tilbage til arbejde 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

En aldrende arbejdsstyrke og nye sektorbaserede risici for helbredet gør, at antallet af langtidssygemeldingerne er for opadgående. MEP’erne vil bekæmpe problemet.

Lang tids fravær på arbejdsmarkedet fører ofte til arbejdsløshed eller øger risikoen for ikke at kunne vende tilbage overhovedet. Der skal gøres meget mere for de kronisk syge og handicappede i arbejdsstyrken, siger en ny rapport som Parlamentet stemmer om ved septembers plenarforsamling.

Rapporten fokuserer også på en bedre overgang fra sygemeldingen til arbejdet og ser på fordelene ved at reintegrere erfarne medarbejdere, der har været fraværende et stykke tid, og på behovet for at nye medarbejdere bliver oplært både i den offentlige og private sektor.


Ændringer til EU's arbejdsmarked

Der er sammenhæng mellem en aldrende europæisk arbejdsstyrke og en stigende pensionsalder og stigningen i antallet af langtidssygemeldinger. 32,5% af befolkningen i EU’s 28 medlemslande har angivet, at de har haft en langtidssygemelding eller helbredsproblemer ifølge tal fra Eurostat. Derudover har 25% af medarbejderne oplevet arbejdsrelateret stress, mens næsten 80% af lederne har haft alvorlige helbredsbekymringer.

”Vi skal gøre vores arbejdsmarkeder mere inklusive og svare tilbage på den stigende alder og gøre samfundet bedre rustet til en arbejdsgruppe med faldende kompetencer som skyldes inaktivitet,” siger rapportens forfatter Jana Žitňanská (ECR, Slovakiet)


Gradvis tilbagevenden

Når en langtidssygemeldt vender tilbage til jobbet, kommer rapporten med en række bud på, hvad der kan gøre processen lettere: coaching, adgang til en psykolog eller terapeut, fleksible arbejdsforhold, såsom mulighed for deltidsarbejde eller at arbejde hjemmefra, såvel som muligheden for at lære nye færdigheder.

Skitsen til rapporten blev ved taget af EMPL-udvalget i juni og vil blive stemt om tirsdag d. 10. september efter en kort præsentation mandag aften.

Læs vores resumé, der forklarer, hvordan EU forbedrer arbejdernes rettigheder og arbejdsforhold og hvordan EU forbedre folkesundheden.