Afsluttende afstemning om det europæiske solidaritetskorps 

Pressemeddelelse 
Plenarmøde 
 
 
Solidaritetskorpset vil give støtte til personer der vil arbejde eller være frivillige i en lang række aktiviteter i hele Europa  
  • Unge mellem 18 og 30 kan blive frivillige og arbejde over hele Europa
  • 375,6 mio. EUR til at støtte aktiviteter inden for områder som miljø, uddannelse og integration af indvandrere

Unge kan nu udføre frivilligt arbejde eller arbejde på projekter, der gavner lokalsamfund og mennesker rundt omkring i Europa.

Det sker efter en afsluttende afstemning om det europæiske solidaritetskorps tirsdag.

Det initiativ, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker bebudede i sin tale om Unionens tilstand i september 2016, og som blev officielt lanceret i december 2016, har nu en retlig ramme. Unge kan deltage i en lang række solidaritetsrelaterede aktiviteter såsom uddannelse, sundhed, miljøbeskyttelse, katastrofeforebyggelse, modtagelse og integration af migranter og asylansøgere.

375.6 mio. EUR til støtte for solidaritet og frivilligt arbejde i Europa

Der blev godkendt et samlet budget på 375.6 mio. EUR for 2018-2020, hvoraf 90 % går til frivilligt arbejde, og 10 % går til den lønnede del af programmet. Europa-Kommissionen har foreslået samlet 1.26 mia. EUR for den næste 2021-2027-budgetperiode.

Unge og organisationer skal registrere sig

Programmet er åbent for enkeltpersoner, der kan tilmelde sig aktiviteter, der gennemføres af registrerede organisationer. Enkeltpersoner og organisationer kan registrere sig via en flersproget og interaktiv webportal, der kan bruges til at reklamere for eller søge efter frivilligt arbejde, praktikophold eller jobformidlinger.

Siden initiativet blev lanceret i 2016, har over 70 000 personer registreret sig og næsten 7 000 har allerede deltaget i aktiviteter vedrørende social inklusion, integration af migranter, støtte til lokalsamfund, kulturarv eller uddannelse.(Statistik, juni 2018)

Medlemmerne af Europa-Parlamentet stemte for, at programmet skulle gøres mere tilgængeligt for unge med begrænsede muligheder, f.eks. handicappede, personer fra isolerede eller marginaliserede samfundsgrupper og unge med lærings- eller sundhedsproblemer. Europa-Kommissionen og medlemslandene skal indføre særlige foranstaltninger og en skræddersyet vejledning samt reservere pladser til dem.

Unge kan tilmelde sig fra det fyldte 17. år, men de skal være over 18 (og ikke mere end 30) når de begynder deres aktivitet.

Undgå udnyttelse af unge

Medlemmerne stemte for en klar sondring mellem frivillige aktiviteter og jobformidlinger for at sikre, at ingen deltagende organisation bruger unge som ulønnede frivillige, når der findes potentielle kvalitetsjob. En enkeltperson kan ikke være frivillig mere end 12 måneder, og praktikopholdene vil være mellem 2 og 6 måneder. Parlamentet har også indført, at en arbejdskontrakt skal vare mindst tre måneder.

Alle deltagende organisationer skal certificeres med et kvalitetsmærke, der bekræfter, at de er i stand til at tilbyde solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet. Dette certifikat kontrolleres regelmæssigt og kan inddrages; organisationer finansieres ikke automatisk, blot fordi de er forsynet med denne mærkning.

Citat

Ordføreren Helga Trüpel (De Grønne/EFE, Tyskland) udtaler:

"det europæiske solidaritetskorps er et mere omfattende program for frivillige unge i Europa. Programmet styrker solidariteten i Europa, åbner nye udviklingsperspektiver for unge og tilbyder støtte til lokalsamfund i og uden for EU. Jeg er glad for, at vi tager dette skridt for at styrke ikke blot unge, men også solidaritet mellem mennesker og regioner. "