Parlamentet vil bekæmpe seksuelle krænkelser i Europa 

 
 

Parlamentet opfordrer til, at EU får regler mod mobning og seksuelle krænkelser, om de finder sted på arbejdet eller online. Læs mere i vores interview med MEP Pina Picierno.

MEP Pina Picierno.  

Den 11. september vedtog parlamentsmedlemmerne en betænkning om tiltag til at bekæmpe mobning og seksuelle krænkelser i EU. Vi har talt med ordføreren Pina Picierno (S&D, Italien).

Efter Weinstein-skandalen er sexchikane og seksuelle krænkelser kommet i spotlyset. Hvor stort er problemet i EU, og hvorfor skal vi have en fælles tilgang i EU til at bekæmpe det?

#Metoo-bevægelsen viste os, at problemet er større, end nogen kunne have forestillet sig, selvom der er statistik, der belyser problemets omfang; 55% af kvinder i EU har oplevet seksuelle krænkelser og mere end 20% af unge kvinder (mellem 18 og 29 år) i EU har oplevet at blive stalket eller chikaneret online mindst én gang. Da de fleste kvinder og piger ikke rapporterer om krænkelserne, kan det reelle antal være langt højere. Det er derfor, vi skal have en europæisk tilgang. Vi skal have en klar definition af krænkelser. Uden en fælles definition i EU, bliver det svært at gøre noget ved problemet, da opfattelserne er forskellige. Når vi har fået fastlagt, hvad seksuelle krænkelser er og ikke er, kan vi bedre tackle problemet og beskytte ofrene.

Der bliver ofte ikke rapporteret om seksuelle krænkelser. Hvad mener du er hovedproblemet og løsningen?

Ofte er kvinderne og pigerne bange for at lave anklager om vold. De skammer sig eller er bange for at blive bebrejdet. Hvis f.eks. den seksuelle krænkelse er sket på arbejdspladsen, kan de være bange for at miste deres job eller at blive straffet. En løsning er at intensivere træningen af politiet og retsmyndigheder, såvel som udvikle en sikker og uafhængig procedure på universiteter, skoler og arbejdspladser, så kvinderne føler sig mere trygge ved at rapportere om sager om vold og mobning.

Internettet, de sociale medier og fora skaber muligheder for krænkelser og vold. Hvilke tiltag foreslår du til at bekæmpe chikane på internettet?

Vi skal have en klar definition af det offentlige rum, så vi kan inkludere de sociale netværk, blogs, chatfora osv., hvor stalking og krænkelserne foregår. Det vil gøre det lettere for myndighederne at retsforfølge gerningsmændene og hjælpe ofrene. Hævnporno har nogle forfærdelige psykiske konsekvenser. I de ekstreme tilfælde har vi set, at det kan føre til selvmord. Det er derfor, at jeg ønsker at have et pilotprojekt i EU’s næste budget, der skal være et støttekontor online, der kan give støtte til enhver pige eller kvinde i EU, der oplever online stalking, hævnporno og seksuelle krænkelser.

Vi ser gerne, at Kommissionen udvider sin definition af hadtale, både online og offline, til at inkludere kvindehad. Sidst men ikke mindst ønsker vi en grundig og systematisk samling af relevant køns- og alderskomponeret, sammenlignelig data over krænkelser for, at vi kan få et klart billede over udviklingen.