Syrien 
En humanitær katastrofe og konflikt med globale konsekvenser 

Verden  Ajourført den: 
 
Oprettet:   

Hvad gør Europa for at hjælpe ofrene i Syrien? Få information om Parlamentets arbejde vedrørende flygtningekrisen, minoriteter, asyl og den humanitære krise.

Artikler 

       

Mandag d. 5. december talte Abdulrahman Al-Mawwas fra det Syriske Civilforsvar i Parlamentets Udenrigs- og Udviklingsudvalg om den nuværende situation i Aleppo og opfordrede til, at der laves en flyveforbudszone og humanitære indgange til området for at forhindre en menneskelig katastrofe. Syriens Civilforsvar, også kaldet de Hvide Hjelme, er lige nu den største redningsgruppe i det belejrede Aleppo, hvor tusindvis af mennesker forsøgte at flygte fra i sidste uge.

       

Konflikten i Syrien har ikke kun udgjort en trussel mod stabiliteten i regionen i de seneste år, men det har også haft forfærdelige menneskelige omkostninger og betragtes nu som den største humanitære krise siden Anden Verdenskrig. I februar 2016 havde 13,5 mio. syrere ifølge Europa-Kommissionen behov for humanitær bistand. EU har været dybt bekymret over situationen siden starten. Læs videre for at finde ud af, hvad EU gør for at hjælpe.

Videoer 

Artikler 

       

Omkring 462 millioner skolebørn i hele verden bor i lande, der er ramt af krige eller naturkatastrofer og ca. 75 millioner har behov for uddannelsmæssig støtte. #EmergencyLessons er eksempler på de kriser børn fra hele verden oplever og tirsdag d. 6. december mødtes børn, lærere og frivillige i Bruxelles i Europa-Parlamentet.

       

FNs særlige udsending i Syrien Staffan de Mistura har advaret MEPerne om, at det belejrede østlige Aleppo kan blive udslettet inden jul. Efter seks år med krig fortsætter lidelserne for de civile i Syrien og i de seneste dage er over 50.000 mennesker flygtet fra det østlige område af Syriens næststørste by. I et interview efter et møde med Parlamentets Udenrigsudvalg siger Staffan de Misturia, at der er behov for en politisk løsning.

       

Den 24. november, efter mere end 10 år med medlemsskabsforhandlinger med Tyrkiet, stemte Parlamentet for at fryse forhandlingerne, indtil de ”helt ude af proportioner og undertrykkende foranstaltninger som Ankara har taget” efter kupforsøget i sommer stopper. Tyrkiet truer nu med at lade tusindvis af migranter igennem til Europa. MEP Manolis Kefalogiannis (EPP, Grækenland), der er leder af Parlamentets delegation til Tyrkiet, har observeret, at ”Vi er i en ny fase i forholdet til Tyrkiet”.

       

Da våbenhvilen, der blev forhandlet sidste måned af USA og Rusland nu er kollapset, ser krigen i Syrien ud til at blive mere voldelig end nogensinde. Under en debat i plenar med den slovakiske minister Ivan Korčok, der talte på vegne af de slovakiske formandsskab, kritiserede en del af MEPerne Ruslands involvering i konflikten og opfordrede til, at EU spiller en større rolle i at finde en løsning.

Videoer 

Artikler 

       
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

En reform af EU's migrations- og asylpolitik bør garantere sikkerheden for kvindelige asylansøgere, hvoraf mange rejser med små børn eller andre plejekrævende, siger MEP'erne i en resolution vedtaget tirsdag.

       

En delegation af medlemmer fra Parlamentets udvalg for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender rejste til Libanon mellem d. 19.-22. september for at besøge syriske flygtninge, der skal igennem genbosættelsesprocessen i Europa, palæstinensiske flygtninge, der i årevis har levet i den samme lejr, internationale organisationer og lokale NGO’er. Målet? At få et indblik i, hvad lovgivere kan gøre bedre, når de fremtidige regler for genbosættelse af flygtninge skal revideres.

       

Europa oplever i øjeblikket den største tilstrømning af migranter siden Anden Verdenskrig, og en af de største udfordringer i den forbindelse er, hvordan migranterne kan integreres.

       
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

Ved indledningen af mødet med FN's højkommissær for flygtninge, Filippo Grandi, i anledning af kvindernes internationale kampdag, sagde Parlamentets formand Martin Schulz, at Parlamentet fortsat vil arbejde mod alle former for vold mod kvinder, uanset om volden sker i kvindens hjemland, under flugt eller ved ankomsten til EU. Grandi opfordrede EU til at genbekræfte sine værdier og afvise politikker, der vil tillade massetilbagesendelse af flygtninge uden klart definerede beskyttelsesklausuler.

Artikler 

Pressemeddelelse 

De nuværende migrationsudfordringer - særligt flygtningestrømmene på Balkan-ruten, samarbejde med Tyrkiet og forhandlinger med de afrikanske lande, samt de midler, der er nødvendige for at håndtere disse udfordringer - er emnet for en debat med formanden for Det Europæiske Råd Donald Tusk og Kommissionsformand Jean-Claude Juncker tirsdag kl. 10.00.

       

"Håndtering af flygtningekrisen må nødvendigvis have førsteprioritet", sagde EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker under 2015 State of the Union i Europa-Parlamentet onsdag den 9. september. "EU befinder sig i en situation med øget migration, fortsat økonomisk krise og væbnede konflikter i vores nabostater. Vi er nødt til at bidrage til løsningen af disse", sagde Martin Schulz, formand for Europa-Parlamentet, i sine indledende bemærkninger.

       

Konflikten i Syrien kan gå hen og blive den største humanitære krise siden 2. verdenskrig. Millioner er hjemløse, mens hundredtusinder desperat søger mod nabolandene og Europa. ”Den Europæiske Union er udfordres som aldrig før”, sagde Europa-Parlamentets formand Martin Schulz på et topmøde om migration, der blev afholdt i Malta den 12. november. ”Flygtningekrisen forsvinder ikke, hvis vi ignorerer den. Det vil kun blive værre.”

Artikler 

       

I løbet af weekenden ankom 18.000 indvandrere til München, og hver dag når nye mennesker Europas ydre grænser. Det er tid til at handle for Europa. Parlamentet godkendte onsdag en plan om at flytte 40.000 migranter fra Italien og Grækenland. Efter afstemningen talte vi med den tyske ordfører Ska Keller fra De Grønne/EFA om ordningen og Kommissionens handlingsplan om flygtningekrisen.

       
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

Det internationale samfund må indfri sine løfter om at øge den humanitære bistand og støtte til de millioner af mennesker, der lider under krisen i Irak og Syrien, siger MEP'erne i en resolution vedtaget torsdag. De opfordrer også EU til at overveje at tage initiativ til en donorkonference og understreger behovet for en politisk omstilling i Syrien og en bred regering i Irak for at modvirke støtte til ISIL og Daesh.

       

Tilsammen er EU og medlemslandene verdens største bistandsyder. I 2013 tegnede de sig for mere end halvdelen af den offentlige støtte, idet de bidrog med 56,5 mia. euro for at hjælpe lande verden rundt i kamp mod fattigdom. I december 2013 godkendte EU over 51,4 mia. euro i støtte til EU-aktioner i lande og regioner uden for EU i løbet af 2014-2020.

       
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

EU bør gøre alt for at forhindre yderligere tab af menneskeliv på havet, fx ved at udvide mandatet for "Triton"-operationen i Middelhavet til også at inkludere "eftersøgnings- og redningsaktioner" på EU-niveau, siger en resolution vedtaget af Europa-Parlamentet onsdag. MEP'erne opfordrer også til bindende kvoter for fordeling af asylansøgere blandt alle EU-lande, større bidrag til genhusningsprogrammer, bedre samarbejde med tredjelande og skrappere indgriben over for menneskesmuglere.

       

Europa skal fokusere på at redde liv, når det handler om migration, sagde FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i en tale i Europa-Parlamentet den 27. maj. Under plenarmødet henledte han opmærksomheden på de 1.800 mennesker, der druknede i år i forsøget på at krydse Middelhavet: "Europa har en vigtig rolle at spille og et kollektivt ansvar for at handle. At redde liv bør have den højeste prioritet." Han debatterede også bæredygtig udvikling og forebyggelse af voldelig ekstremisme.

       

Libanon, et land med lidt over fire millioner indbyggere, har siden konflikten i Syrien begyndte modtaget op mod 1,5 mio.flygtninge. "De deler vand, elektricitet, skoler og hospitaler med os. Libanon var ikke forberedt på dette, det er knap i stand til at håndtere sine egne behov," sagde Tammam Salam, Libanons premierminister. Han var i Europa-Parlamentet den 2. december for at diskutere Libanons mest presserende problemer, herunder bestræbelserne på at bremse ekstremisme fra Syrien.

       

Millioner af mennesker er på flugt på steder som Syrien og Nigeria på grund af stigningen af voldelig ekstremisme, og mange af dem modtager bistand fra Den Internationale Komité for Røde Kors (ICRC). Dens præsident Peter Maurer var i Europa-Parlamentet for at møde Udenrigsudvalget den 26. maj og EP’s formand Martin Schulz den 27. maj. Vi talte med ham for at finde ud af, hvordan livet er i disse kriseramte områder, og hvordan Europa kan hjælpe med at gøre en forskel.

       

Tyrkiet skal gøre mere for at støtte kurdernes kamp mod IS i Kobane, mente mange MEP’ere i en debat den 22. oktober om den belejrede syriske by. De fordømte også IS’ voldelige fremfærd og sagde, at der skal gøres mere for at bekæmpe terroristgruppen og hjælpe dens ofre. Nogle MEP’er gjorde også opmærksomme på den potentielle trussel fra kemiske våben og krævede en bredere strategi for Mellemøsten.

       

Hvert år tvinger konflikter, forfølgelse eller naturkatastrofer millioner af børn, kvinder og mænd til at forlade deres hjem for at søge i sikkerhed. En del af disse søger til EU - sidste år gav medlemslandene beskyttelse til 135.700 asylansøgere, knap halvdelen med flygtningestatus. I anledning af Verdens Flygtningedag 20. Juni kan du her læse om EU's indsats for flygtninge.

       

Efter angrebene i Paris har generalsekretæren for Den Arabiske Liga opfordret til et større samarbejde med EU for at bekæmpe ekstremisme. I en tale til Parlamentets Udenrigsudvalg sagde Nabil El Araby: "De problemer, vi står over for nu, er af universel karakter og er ikke begrænset til ét sted." Han skitserede, hvordan den arabiske verden ser på Europa, og sagde, at "EU har sat sig i spidsen for alle retfærdige idealer."

       
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

EU bør indkalde til en humanitær konference med det formål at hjælpe Syriens nabolande til at håndtere den stadigt voksende strøm af flygtninge, siger Europa-Parlamentet i en resolution vedtaget onsdag. MEPerne opfordrer EU til fortsat at yde humanitær bistand og støtte til flygtningene og til at garantere dem sikker indrejse og retfærdige asylprocedurer i EU.

       

Mere end ni millioner syrere er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem i de seneste år, mange af dem til nabolande som Jordan, Libanon og Tyrkiet. Udviklingsudvalget drøftede den humanitære krise i Syrien og flygtningenes situation i hele regionen den 3. november.

       
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

Mordene på journalisterne James Foley og Steven Sotloff samt nødhjælpsarbejderen James Haines udført af Islamisk Stat (IS) fordømmes stærkt af Europa-Parlamentet i en resolution vedtaget torsdag. EU må tage alle midler i brug for at hjælpe de nationale og lokale irakiske myndigheder med at bekæmpe IS, herunder også militær indsats, siger MEP'erne. De opfordrer indtrængende det internationale samfund til at afskære IS' ressourcer og opfordrer til, at der findes en politisk løsning på konflikten.