Terrorisme 
En fælles trussel 

Sikkerhed  Ajourført den: 
 
Oprettet:   

Hvordan bekæmper Europa terrorismen? Find ud af hvordan EU arbejder for at bekæmpe radikalisering, stoppe finansiering af terrorisme, styrke kontrollen ved de ydre grænser og meget mere.

Artikler 

       
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

Alle EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der ankommer til eller forlader EU vil systematisk blive kontrolleret i relevante databaser, f.eks. over tabte eller stjålne dokumenter, ifølge en ny EU- forordning vedtaget af Europa-Parlamentet torsdag.

       

Næsten alle europæiske lande er blevet påvirket af terrorisme. Angrebene i Paris den 13. november demonstrerede endnu en gang, at det er vigtigt at finde hurtige og effektive løsninger i kampen mod terrorisme og samtidig sikre vores frihed og levevis.

Videoer 

Artikler 

       

EU-borgere, der er blevet radikaliserede og rejser til Syrien eller Irak for at kæmpe, udgør en stigende trussel. De fleste af de seneste terrorangreb i Europa blev udført af indenlandske terrorister, og en del af dem viste sig at være hjemvendte krigere. Parlamentet godkendte 16. februar nye regler, der kriminaliserer forberedelse af terrorisme og siger god for mere effektiv kontrol ved de ydre grænser.

       
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

EU's politiagentur Europol vil snart kunne intensivere kampen mod terrorisme, cyberkriminalitet og andre former for kriminalitet samt reagere hurtigere på trusler, takket være nye regler for Europol godkendt af Parlamentet onsdag. De nye beføjelser kommer med solid databeskyttelse og øget demokratisk kontrol.

       

Europol er den europæiske politienhed, der hjælper medlemslandene med at bekæmpe terrorisme og grov kriminalitet. For øjeblikket drøftes nye regler med henblik på at opgradere agenturets terrorbekæmpelseskapaciteter. Efter en aftale, der blev indgået med Rådet i november, debatteres og stemmes onsdag om de nye regler. Se mere om Europol i vores infografik.

       

Efter angrebene den 11. september 2001 har USA bedt om adgang til transatlantiske passageroplysninger for bedre at kunne spore potentielle terrorister. Spørgsmålet om fælles regler for indsamling af såkaldte PNR (Passenger Name Record) har også været på EU’s dagsorden i flere år. I december sidste år blev Europa-Parlamentet og medlemslandene enige om en foreløbig aftale. MEP’erne godkendte direktivet den 14. april 2016.

Pressemeddelelser 

Videoer 

Artikler 

       

Angrebene i Bruxelles den 22. marts var ikke de første i Europa. Vesten er et mål for ekstremister, og det understreger behovet for det tættest mulige samarbejde i EU til bekæmpelse af terrorisme. Parlamentet har i lang tid arbejdet med lovningen for at give mulighed for en bedre fælles reaktion og en bedre udveksling af oplysninger og fælles indsats.

       

Mere end to uger efter angrebene Paris står spørgsmålet om kampen mod terrorisme stadig øverst på Europa-Parlamentets dagsorden. Mandag den 30. november og tirsdag den 1. december drøftede Udvalget om Borgernes Rettigheder, hvordan EU’s strategi kan forbedres.

       

MEP'erne og Parlamentets personale sang Marseillaisen og holdt et minuts stilhed til minde om ofrene for sidste uges terrorangreb i Paris i en kort ceremoni den 17. november i Parlamentets plenarsal i Bruxelles. "Angrebene i Paris var et angreb på vores frihedsrettigheder, et angreb mod vores europæiske værdier og vores måde at leve på, et angreb mod os alle. I vores sorg står vi europæere side om side med det franske folk," sagde Europa-Parlamentets formand Martin Schulz.

Videoer 

Artikler 

       

Mandag bød Udenrigsudvalget den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier velkommen i går for at drøfte de internationale konsekvenser efter terroren i Paris. Steinmeier bemærkede: "Der er ingen oplagte opskrifter mod terrorisme", og understregede, at "en militær indsats er ikke nok til at løse problemet." Udvalget formand, den tyske MEP’er Elmar Brok fra EPP-gruppen understregede vigtigheden af at sondre klart mellem migration og terrorisme: "Flygtninge er ofre for terror."

       

Det anslås, at 5000 europæiske borgere har tilsluttet sig terrororganisationer for at kæmpe i Irak og Syrien. Spørgsmålet om udenlandske krigere giver stigende udfordringer for EU-landene. Mandag den 19.10.vil der i Udvalget om Borgernes Rettigheder blive stemt om en betænkning om forebyggelse af radikalisering og rekruttering af europæiske borgere. Forud for afstemningen, spurgte vi ordføreren, den franske MEP’er Rachida Dati fra EPP, hvorfor det er vigtigt at behandle dette på EU-plan.

       

"Sikkerhedssituationen i Europa har ændret sig dramatisk i de senere år," sagde den britiske MEP’er Claude Moraes fra S&D-gruppen, der er formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder, efter udvalgets høring om bekæmpelse af terrorisme og udfordringerne for EU’s indre sikkerhed. På høringen, der fandt sted den 14. april, samledes MEP'er og eksperter for at diskutere den stigende terrortrussel, EU-politiske instrumenter og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering.

       

Mens terrortruslen vokser hver dag, bliver arbejdet for EU’s antiterror-koordinator vigtigere og vigtigere. Det er Gilles de Kerchoves job at koordinere EU-landenes indsats mod terror, holde øje med muligheder og komme med anbefalinger. Vi talte med ham om hvordan terrorisme skal bekæmpes, og hvilken rolle Europa-Parlamentet skal spille.

Videoer 

       
(Videoens varighed:) 

       
(Videoens varighed:) 

       
(Videoens varighed:) 

Artikler 

       

Efter chokket kom reaktionerne. Blot nogle få dage efter angrebene i Paris begyndte regeringer og politikere at efterlyse flere redskaber til at bekæmpe terrorisme. Hvordan vil sådanne foranstaltninger påvirke borgernes rettigheder, såsom privatlivets fred og fri bevægelighed? Vi talte med Anna Elżbieta Fotyga, formand for Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar og Claude Moraes, formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

       

Timothy Kirkhope beskriver PNR-oplysninger som "meget vigtige, når de beskæftiger sig ikke kun med de seneste begivenheder, såsom de forfærdelige terroristangreb i Paris, men naturligvis også med grov kriminalitet". Se vores video, hvor han behandler NGO’ers og luftfartsselskabers spørgsmål om og bekymringer over balancen mellem frihed og sikkerhed, efterhånden som debatten om PNR tiltager.