Del denne side: 

Pro-russiske bevæbnede mænd og russiske soldater har indtaget centrale bygninger i Krims hovedstad Simferopol ©Belga/AFP/V.Drachev  

Rusland skal omgående trække alle sine militære styrker tilbage fra ukrainsk territorium, siger MEP'erne i en resolution vedtaget torsdag. De fordømmer "den russiske aggression i forbindelse med invasionen af Krim" som et brud på international ret, erklærer planerne om at afholde en afstemning på Krim om halvøens tilslutning til Rusland for ulovlig og advarer om, at Ruslands handlinger udgør en trussel mod sikkerheden i EU.

Resolutionen fordømmer kraftigt den russiske aggression i forbindelse med invasionen af Krim og opfordrer til omgående tilbagetrækning af alle militære styrker, der opholder sig illegalt på ukrainsk territorium. Ruslands handlinger er i klar modstrid med FN-pagten, OSCE's Helsingforsslutakt, Europarådets statut, Budapestmemorandummet og andre konventioner og udgør  "en trussel mod sikkerheden i EU", siger teksten.


Folkeafstemningen på Krim ulovlig

MEP'erne fordømmer folkeafstemningen på søndag om Krims tilslutning til Rusland og Krims selvbestaltede myndigheders beslutning om at erklære landets uafhængighed den 11. marts 2014 som værende "illegitim og ulovlig". De siger, at Den Autonome Republik Krim ifølge den ukrainske forfatning kun kan afholde folkeafstemninger om regionale anliggender og ikke om ændringer af Ukraines internationalt anerkendte grænser.

 

Russiske beskyldninger grundløse

Teksten afviser Ruslands erklærede målsætning om at beskytte "den russisktalende befolkning i Krim som værende uden ethvert holdepunkt, da denne befolkningsgruppe ikke har oplevet - og ikke oplever - nogen diskrimination overhovedet". Den forkaster også på det kraftigste russisk propagandas ærekrænkende beskrivelse af demonstranter mod Janukovitjs politik som fascister".


Beskyttelse af mindretal

MEP'erne opfordrer alligevel den ukrainske regering til at beskytte nationale mindretals rettigheder, herunder russisktalende ukrainere, og gentager deres opfordring til en ny bredtfavnende sprogordning, der understøtter alle mindretalssprog.


EU-indsats

Parlamentet fremhæver behovet for, at EU og dets medlemsstater taler til Rusland med én stemme og støtter et forenet Ukraines ret til frit at bestemme sin fremtid.


MEP'erne glæder sig over Det Europæiske Råds afgørelse af 6. marts 2014 om suspenderingen af bilaterale drøftelser om visumspørgsmål og partnerskabsaftaler med Rusland og siger, at i tilfælde af, at Rusland annekterer Krim, bør EU hurtigt træffe passende foranstaltninger, som bør omfatte en våbenembargo og en embargo mod teknologi med dobbelt anvendelse, visumrestriktioner, indefrysning af aktiver og "foranstaltninger mod russiske selskaber og deres datterselskaber, navnlig i energisektoren, med henblik på at sikre, at de fuldt ud overholder EU-lovgivningen".


MEP'erne bifalder EU's beslutning om at give Ukraine en hjælpepakke på 11 milliarder euro, underskrive de politiske kapitler i associeringsaftalen og vedtage øjeblikkelige nedskæringer på importafgifterne for ukrainske varer. De opfordrer også til at fremskynde visumliberaliseringen med Ukraine og opfordrer i mellemtiden til øjeblikkelig indførelse af midlertidige, meget enkle og billige visumprocedurer både på EU- og medlemsstatsplan for ukrainske borgere.


Endelig konkluderer MEP'erne, at det parlamentariske samarbejde mellem Europa-Parlamentet og den russiske Statsduma og det russiske Føderale Råd "ikke kan fortsætte, som om intet var hændt".