Sikkerhed 

Produkter i denne kategori 

       

Sikkerhed 
 

Selv om der ikke findes nogen EU-hær, og forsvar fortsat udelukkende er et anliggende for medlemsstaterne, har EU for taget store skridt til at styrke forsvarssamarbejdet for de kommende år.

       

Ruslands krig mod Ukraine har understreget behovet for at forstærke EU og styrke dets forsvarsstrategi og øge hastigheden af våbenproduktionen. Læs mere her om hvordan det skal gøres.

       

Sikkerhed 
 

Bekæmpelse af terrorisme kræver, at der tages fat på spørgsmål som fremmedkrigere, grænsekontrol og afskæring af finansieringen. Få viden om EU's terrorbekæmpelsespolitikker.

       

Sikkerhed 
 

Efter flere terrorangreb i Europa siden 2015 hvor står vi så nu? Hvem er terroristerne? Hvorfor og hvordan opererer de?