EU vil støtte investeringer i udvikling af forsvarskapacitet 

 
 

For første gang nogensinde står EU over for at bruge penge på forsvar. MEP’erne har godkendt et forslag til at støtte fælles udvikling af militærudstyr og teknologi.

Forsvar  

En tættere integration på forsvarsområdet er ikke en ny ide. Det Europæiske Forsvarssamfund var et af de første ambitiøse forsøg på at skabe en fælles europæisk hær tilbage i 1950’erne, men dets fiasko resulterede i, at ambitionerne om et fælles forsvar i Europa blev sat på standby i næsten et halvt århundrede.  

De seneste to årtier er bevægelsen hen imod et samarbejde intensiveret, og PESCO er det seneste initiativ til at sammen udvikle fælles europæiske militærkapaciteter. For første gang ser det også ud til at fælles projekter inden for forsvarsteknologi, såsom udviklingen af overvågningsdroner, kan blive direkte støttet med midler fra EU-budgettet.

Den 3. juli godkendte Parlamentet et forslag om at etablere et europæisk forsvarsindustriudviklingsprogram, under hvilket €500 millioner kan komme fra EU's budget 2019-2020 til en fælles finiansiering af forsvarsteknologiprojekter og støtte fælles opkøb af udstyr. I det næste langsigtede budget for 2021-2027 er det blevet foreslået, at der skal være en europæisk forsvarsfond til en værdi af €13 mia. til at finansiere militærudvikling og forskningsaktiviteter. Sidenhen ventes det, at beløbet stiger til 1 mia. euro om året. Senere i år ventes det, at EU-Kommissionen vil foreslå et lignende program for fælles militærforskning, f.eks. på området for cyberforsvar og robotter, med et årligt budget på €500 millioner efter 2020, mens et testprogram indenfor forskningen til en værdi af 90 mio. euro for 2017-2019 allerede er påbegyndt.

Udviklingen af forsvarsprodukter skal udføres af et konsortium af minimum tre selskaber etableret i minimum tre medlemslande for at modtage penge fra programmet, mens forsvarsprodukter, der er forbudt ved international lov, ikke skal modtage nogen penge overhovedet.

I en betænkning om fælles sikkerheds- og forsvarspolitik fra december 2017 tog Parlamentet positivt imod den bedre forsvarskoordinering og mindskningen af dobbeltarbejde og spild og nævnte, at ”EU’s 28 medlemslande bruger 40% af hvad, USA bruger på forsvar, men generer kun det, der svarer til 15% af hvad, USA får ud af processen, hvilket tyder på et alvorligt effektiviseringsproblem.”

Tjek vores infografik og se flere fordele ved et tættere forsvarssamarbejde.  

"Dette første europæiske program om industrielle forsvarsprodukter vil øge samarbejdet og styrke EU's forsvarsindustris konkurrenceevne," udtalte den franske MEP Françoise Grossetête (EPP), der har ansvaret for lovgivningen på Parlamentets vegne, efter aftalen med Rådet kom på plads d. 22. maj.