Terrorisme i EU: fakta og tal over angreb, anholdelser og dræbte i 2019 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Antallet af terrorangreb og ofre for terrorisme fortsatte med at falde i 2019. Tjek vores graf over udviklingen for jihadistiske angreb siden 2014.

Infografik over terrorisme  

Der var 119 terroristangreb i Europa i 2019, hvis man medregner både dem der lykkedes, og dem der mislykkedes. Ud af dem anses 21 for at være jihadistisk terrorisme. Selvom de kun står for en ud af seks angreb i Europa, var de jihadistiske terrorister ansvarlige for alle dødsofre - 10 - og 26 sårede ud af samlet 27.

Omkring halvdelen af terrorangrebene i EU er etnonationalistisk og seperatistisk (57 i 2019, alle bortset fra en i Nordirland) med de andre hovedkategorier som værende højreradikale (6) og venstreradikale (26).

Antallet af ofre for jihadistisk teorrisme er yderligere faldet siden højdepunktet i 2015 og i 2019, og antallet af angreb, der blev optrevlet af myndighederne og dermed mislykkedes, blev fordoblet. Men ifølge Manuel Navarette, der leder Europols center for bekæmpelse af terrorisme, er truslen stadig relativ høj. Interne trusler for sikkerheden er stadig høj i EU.

Navarette præsenterede Europols årlige rapport om terrorismetrends til udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender den 23. juni, og noterede sig, at den samme trend eksisterer for både jihadistiske og højreradikale miljøer: “for jihadister er terrorister hellige martyrer og for de højreradikale er de engle i en racekrig.”


Færre terrorangreb og ofre

10 personer mistede livet i tre jihadistiske angreb i EU sidste år i Utrecht, Paris og London, sammenlignet med 13 døde i 7 angreb i 2018. Otte EU-medlemslande oplevede forsøg på terrorangreb i 2019.

Færre angreb lykkes

I 2019 mislykkedes fire jihadistiske angreb, mens 14 hændelser betragtes som optrevlede planlagte jihadistiske angreb sammenlignet med en og 16 i 2018. I begge år var det antal som myndighederne optrevlede det dobbelte af de udførte angreb. Jihadistiske angreb retter sig oftest imod offentlige områder, politiet og militæret.

Både de udførte og fejlslagne jihadistiske angreb blev for det mest udført med knive og skydevåben, og civile var oftest målet. Alle plot, hvor sprængstoffer skulle bruges, blev optrevlet. Flertallet af angrebet blev udført eller skulle have været udført af en enkelt person.

I 2019 blev 436 individer anholdt på baggrund af mistanke om jihadist terrorisme. Anholdelserne skete i 15 lande. De fleste fandt sted i Frankrig (202), mellem 32 og 56 i Spanien, Østrig og Tyskland og mellem 18 og 27 anholdelser i Italien, Danmark og Holland. Det tal er lavere end i det foregående år, hvor 511 personer blev anholdt i 18 EU-lande.

Trussel fra radikaliserede fængselsfanger

Individer, der er fængslede pga. terrorovertrædelser, og de der bliver radikaliserede i fængslerne, udgør en trussel. I mange europæiske lande, vil antallet af radikaliserede fanger, der snart skal løslades, udgøre en trussel ifølge Navarette. I 2019 blev et af de angreb, der mislykkedes, et af de, der blev optrevlet, og et af dem der lykkedes, udført af radikaliserede fanger.

Læs mere om hvad EU gør for at forebygge radikalisering.

EU-samarbejde

Styrket samarbejde mellem EU-landene og informationsdeling har hjulpet til at forbygge angreb og begrænse deres effekt ifølge Europols center imod terrorisme.

Ingen systematisk brug af migrationsruterne af terroristerne

Nogle har været bekymrede over risici for migranter, der forsøger at komme til Europa. Europols rapport gentager, at der som tidligere ikke har været nogen tegn på systematisk eller uregelmæssig migration fra terrororganisationer. Europol anerkender, at nogle terrorister er kommet ind i EU ved at lade som om, de er flygtninge, men insisterer på, at det ikke sker systematisk: "Der er ikke nogen konkrete beviser på, at terrorister bruger flygtningestrømmen til at komme ind i EU." Faktisk har 70% af de anholdte i forbindelse med jihadistisk terorrisme haft statsborgerskab i det EU-land, de forsøgte at udføre et terrorangreb. 

Læs mere om jihadistisk terrorisme i EU siden 2015.

Læs mere om anholdelser og terrorangreb i EU i 2020.