MEP'erne godkender fjernelse af terrorindhold inden for en time 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

MEP'erne har godkendt regler, der skal få internetselskaber til at fjerne terrorismeindhold inden for en time efter, de har modtaget ordre på det.

Terrorindhold på nettet. Foto af Grzegorz Walczak på Unsplash  

Den 28. april bakkede Parlamentet op om en holdning vedtaget i Parlamentet før EU-valget i maj om at få nye EU-regler til at tackle spredningen af indhold online, der opildner til terrorisme, og godkendte mandatet til at påbegynde diskussioner med ministre i EU.


Parlamentets prioriteter

Tiltaget skal være med til at bekæmpe radikalisering online, og Parlamentet ønsker, at internetselskaber fjerner terrorindhold inden for en time efter, at de har modtaget ordren fra de nationale myndigheder. Terrorindholdet er mest skadeligt i løbet af de første timer det kan findes online pga. hastigheden, hvormed det spredes. Selskaber, der systematisk og konsekvent ikke lever op til loven, kan få en bøde på op til 4% af deres globale omsætning.

Mens MEP'erne gerne vil øge den offentlige sikkerhed, er de samtidig også bekymrede for ytringsfriheden og pressefriheden. MEP'erne har gjort det klart, at indhold der skal bruges i forbindelse med undervisning, journalistik, kunstnerisk eller i forskningsøjemed ikke vil blive betragtet som terrorindhold. De understreger også, at udbydere af hjemmesider skal have brugervenlige klagemekanismer og sikre, at klager håndteres med det samme og med fuld gennemsigtighed.

MEP'erne insisterer også på, at internetselskaber, der primært har indhold uploaded af brugerne, såsom Facebook eller YouTube, ikke skal være forpligtet til proaktivt at identificere terrorindhold online, da det vil være for stor en byrde for dem. Overvågning af informationen og aktivt at finde ulovlige aktivitet er myndighedernes ansvar.

Parlamentet mener også, at der ikke skal være obligatoriske filtre eller automatiserede værktøjer, da dette kan føre til unøjagtigheder og klassificere uskadeligt indhold som "terror."


Hvordan det vil virke

Medlemslandene skal oprette en myndighed, der kan kommunikere med Europa-Kommissionen, der vil publicere en liste med alle de vigtigste myndigheder for området i EU-landene.

Når en national myndighed indberetter terrorrelateret indhold, bliver en ordre om fjernelse af dette sendt til internetplatformen, der derefter skal slette indholdet inden for en time eller deaktivere muligheden for at få adgang til det fra EU-medlemslandene.

Til at hjælpe de mindre platforme foreslår MEP'erne en slags forudgående varsel: Selskaber, der aldrig tidligere har modtaget en ordre om fjernelse af indhold, skal kontaktes 12 timer før, de modtager den første ordre om at fjerne indhold på deres side, så de også når at få information om procedurerne og deadlinen fra myndighederne.


Baggrund

Forslaget til denne lovgivning blev først præsenteret af Kommissionen i september 2018 efter opfordring fra EU's regeringsledere i juni. Rådet nåede frem til en politisk aftale på området i december 2020. Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender bakkede op om reglerne i januar 2021.


Mere om terrorisme i EU