Medlemsstater får mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo´er 

 
 

Medlemmerne af Parlamentets miljøudvalg godkendte tirsdag et forslag om at tillade medlemsstaterne at forbyde eller begrænse dyrkning af gmo´er. "Vores forslag giver medlemsstaterne et solidt, juridisk grundlag", forklarer ordfører Corinne Lepage (ALDE, Frankrig).

Direktivforslaget er fremsat på baggrund af vedholdende modstand i den europæiske offentlighed mod udsætning af gmo'er og anvendelsen heraf i landbruget. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra sidste år, mener 61 % af Europas befolkning, at gmo-fødevarer foruroliger dem.


Miljøudvalget kræver, at medlemsstaterne skal have ret til at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo´er med henvisning til behovet for miljøbeskyttelse. Direktivet ventes at give de medlemsstater, der benytter sig af de nye forbudsregler, større retssikkerhed i forhold til eventuelle anklager fra WTO.De nye regler vil ikke ændre godkendelsesproceduren, der stadig vil blive udført på europæisk niveau.


"Betænkningen har til formål at give større frihed til medlemsstaterne. Udkastet er afbalanceret, og det afspejler de forskellige parters ønsker og bekymringer", fortæller Corinne Lepage (ALDE).


Hun tilføjer, at afstemningen i Miljøudvalget er "et klart signal" fra Parlamentet til Rådet og Kommissionen om, at EU´s -godkendelsessystem bør bevares, samtidig med, at medlemsstaterne gives mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo´er.


Næste skridt


Parlamentet vil som helhed tage stilling til betænkningen i forbindelse med plenarmødet i Strasbourg i juni.


Andre ting på dagsordenen

Mærkning af fødevarer: Miljøudvalget drøftede tirsdag en betænkning om mærkning af fødevarer. Der er stadig en række uenigheder mellem de politiske grupper, herunder om obligatorisk mærkning af transfedtsyrer og kriterier for oprindelseslandsindikationer. MEP´erne stemmer om betænkningen i næste uge.


Fødevarekvalitet: Et forslag om nye regler for fødevarekvalitet blev præsenteret for landbrugsudvalget i mandags.  Forslaget omhandler et kvalitetsstyringssystem for landbrugsprodukter, som omfatter obligatorisk mærkning. Forslaget ventes at bidrage til at fremme traditionelle fødevarer.


Nye fødevarer: Parlamentets forhandlere ventes at offentliggøre en fælles erklæring i maj efter den fejlslagne forligsprocedure med Rådet. Parlamentet og Rådet var ikke i stand til at nå til enighed om et forslag om mad fra klonede dyr. Parlamentet ønskede at forbyde fødevarer fra klonede dyr og deres afkom.

Europæernes holdning til gmo´er 
  • 61 % af europæerne er foruroliget over gmo-fødevarer 
  • 21 % mener, at genmodificerede fødevarer er sikre 
  • 53 % mener, at gmo´er kan være skadelige  
  • Kilde: Eurobarometer (undersøgelse fra oktober 2010)