Kvinder på arbejdspladsen: MEP'er opfordrer til flere kvinder i bestyrelserne 

 
 
Evelyn Regner og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou  

Det er snart Kvindernes Internationale Kampdag, og igen i år fortsætter ulighederne på arbejdspladsen på trods af, at kvinder nu har en højere uddannelse end mænd i mange lande. MEP'erne arbejder på et forslag om at øge kvinders tilstedeværelse i selskabernes bestyrelser. I øjeblikket udgør kvinder kun 13,7 % i de største virksomheders bestyrelser i EU.

Den østrigske socialdemokrat, Evelyn Regner og græske kristendemokrat, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, medordførere på forslaget fortæller om, hvorfor det er så vigtigt at få flere kvinder i bestyrelserne


Hvorfor har du beslutter dig for at tage spørgsmålet om kvinder i bestyrelser op, når antallet af pladser i bestyrelsen kun angår en meget lille procentdel af arbejdsstyrken?


Evelyn Regner: Det er på høje tid! Det er et spørgsmål om retfærdighed og ligebehandling. Hvis du ønsker, at den økonomiske verden fungerer, kan du ikke have skyklapper på. Du kan ikke udelade halvdelen af ​​befolkningen.


Rodi Kratsa-Tsagaropoulou: Det er et meget symbolsk emne. Hvis kvinder bliver behandlet bedre på de lavere trin i hierarkiet, ville vi ikke have brug for særlige foranstaltninger for at få dem til at nå toppen. Jo flere muligheder, kvinderne har, jo lettere adgang til bestyrelseslokalerne. Desuden har flere undersøgelser vist, at det vil forbedre virksomhedernes resultater.


Tror du, at målet om, at kvindernes repræsentation skal udgøre mindst 40 % i bestyrelserne vil vise sig at være en udfordring, især for visse erhvervssektorer?


Regner: Selvfølgelig vil det være en absolut udfordring, men det kræver mindst 30 % kvinder i bestyrelser for at ændre hele måden at arbejde på, måden at anskue tingene på. Men vi skal være fleksible: hvis en virksomhed producerer ting hovedsageligt til mænd, hvor især mænd arbejder, tror jeg ikke, vi skal have 30 % af kvinderne i bestyrelsen. Men dette tal giver os et mål for, hvad der ville være bedst.


Kratsa-Tsagaropoulou: Jeg går ind for et konkret mål. Forslaget giver en realistisk og brugbar måde at nå det på. Derudover har vi allerede en database over næsten 8.000 kvinder i Europa, der har ambitioner, erfaring og kompetencer til at indtræde i bestyrelser.


Efter din mening, hvad er så de næste foranstaltninger, der skal træffes af Europa-Parlamentet med henblik på at skabe et mere et mere ligeligt arbejdsmiljø?


Regner: Vi har brug for en mere afbalanceret procentdel af kvinder i hele virksomhedsstrukturen, og derfor har vi brug for kvalifikationer for kvinder. Det handler ikke om, hvem der er nummer et, men om hvorvidt virksomhederne skaber muligheder for alle kvinder i alle positioner. Det er også vigtigt med sanktioner for at gøre direktivet effektivt.


Kratsa-Tsagaropoulou: Vi skal nu til at tackle de sociale infrastrukturer, og hvordan folk kommer videre i virksomhederne samt finde måder til at forene arbejde og familieliv for at give mere plads og synlighed til kvinder og give dem den anerkendelse, de fortjener.


Der skal stemmes om den lovgivningsmæssige betænkning om kønsfordelingen blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber på plenarforsamlingen i november 2013.