EU’s svar på migrationsudfordringen 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Migrationsudfordringen har blotlagt manglerne i Europas asylsystem og tvunget EU til at handle. Lær mere her om Parlamentets modsvar.

Migration: Grækenlands kyst modtager en båd med 43 syriske flygtninge ved Lesbos. © UNHCR/Andrew McConnell  

I 2015 var der 1,8 millioner ulovlige krydsninger af EU's ydre grænser. Selvom det tal faldt til 125.100 i 2020, er Parlamentet kommet med en række forslag til at udligne manglerne i EU's asylpolitik: fra at reformere asylsystemet til at styrke grænsesikkerhed og promovere integrationen af flygtninge.

Læs vores Asyl og migration i EU: Fakta og tal


Styrkelse af asylsystemet og deling af ansvaret mellem EU-landene

Som modsvar på flygtningekrisen i 2015 fremlagde Kommissionen forslag til at reformere det Fælles Europæiske Asylsystem (CEAS) i 2016, inklusiv en reform af Dublin-systemet til bedre at fordele asylansøgere blandt EU-landene. Men medlemslandene kunne ikke kom frem til en aftale om at dele ansvaret.

Den 23. september 2020 foreslog Kommissionen en ny Pagt for Migration og Asyl, der skal give hurtigere og bedre procedurer for migrationssystemet. Pagten er en revision af Dublin-forordningen, der dikterer, hvilket land der skal stå for processen med asylansøgningen.

Læs mere om den nye Pagt for Migration og Asyl og MEP'ernes reaktion på den

Såvel som en kæmpe reform af Dublin-systemet har Europa-Parlamentet arbejdet for en stramning af grænsekontrollen og en forbedring af medlemslandenes evne til at spore folk, der kommer til Europa. I løbet af den seneste valgperiode  arbejdede MEP’erne på regler på tværs af Europa, der skal skelne mellem almindelige migranter og flygtninge for at sikre en retfærdig og lige behandling af asylansøgere og sikre, at hvert medlemsland bidrager med sin del til at løse problemet (f.eks. ved at deltage i genbosættelsen af flygtninge).

Læs vores artikel om styrkelsen af Det Fælles Europæiske Asylsystem.

At sikre EU’s ydre grænser og håndtere migrationstilstrømningen

Flygtningetilstrømningen medførte et enormt pres på de nationale grænsemyndigheder. Parlamentet opfordrer til at styrke EU’s grænsemyndighed Frontex, og i december 2015 foreslog EU-Kommissionen en ny Europæisk Grænse- og Kystvagt med det formål at styrke håndteringen og sikkerheden ved EU’s ydre grænser samt de nationale grænsevagter. Det nye agentur blev lanceret i oktober 2016.

Det nye migrations- og asylsystem, som Kommissionen foreslog i september 2020, vil introducere et nyt system med fleksible bidrag og gøre solidaritet med frontlinjelandene obligatorisk, når de 'kommer under pres'. Foreslaget skal også åbne for flere lovlige migrationskanaler, facilitere samarbejde med tredje lande og sikre hurtigere asylprocesser ved grænserne inklusiv hurtigere hjemsendelser for asylansøgere. Parlamentet og medlemslandene skal nå til enighed om forslagene.

Den 11. november 2021 stemte Parlamentet og for at transformere det nuværende Europæiske Asylstøttekontor (EASO) til EU's Agentur for Asyl. Det ændrede agentur vil gøre asylprocessen i EU-landene mere ensartet og hurtigere. Dets 500 eksperter vil give bedre støtte til de nationale asylsystemer, der står over for en stor mængde sager, der skal gøre EU's migrationshåndteringssystem mere effektivt og bæredygtigt. Derudover vil det nye agentur få ansvaret for at overvåge om grundlæggende rettigheder respekteres angående international beskyttelse og ved modtagerforholdene i medlemslandene.
I en betænkning vedtaget i juli 2021 godkendte Parlamentet budgettet for den nye Asyl-, Migrations- og Integrationsfond (AMIF) for 2021-2027, der vil stige til €9,88 mia. Den nye fond skal bidrage til at styrke den fælles asylpolitik, udvikle lovlige veje til migration, støtte integrationen af borgere fra tredje lande og bidrage til at bekæmpe uregelmæssig migration. Midlerne skal også få medlemslandene til at dele ansvaret for at modtage flygtninge og asylansøgere på en retfærdig måde.

Medlemmerne bakkede også op om at skabe en ny Integreret Grænsehåndteringsfond (IBMF) og blev enige om at øremærke €6,24 mia. til den. IBMF skal hjælpe med at forbedre medlemslandenes grænsehåndteringskapaciteter, mens man sikrer, at grundlæggende rettigheder respekteres. Det vil også bridrage til en fælles, harmoniseret visapolitik og introducere beskyttelsestiltag for sårbare personer, der ankommer til Europa særligt uledsagede børn.

Læs vores side om EU’s grænsekontrol og håndteringen af migranter.


At fremme flygtninges integration i Europa

EU tager også skridt til at hjælpe migranter med at blive integreret i samfundet i deres nye hjemlande. Fonden for Asyl, Migration og Integration, for perioden 2021-2027 med et samlet beløb på €3,137 mia., skal finansiere lokale og regionale integrationspolitikker og programmer, der fokuserer på uddannelse, rådgivning, sprog og andre former for oplæring og professionel hjælp.

Parlamentet er også pro-aktiv og har opfordret til at overføre flere penge til programmer, der kan skabe muligheder som job og uddannelse for svage grupper og særligt flygtninge.

Læs vores side om integrationen af flygtninge i Europa.

Mere om migration i Europa