Klimaforandringer: Bedre brug af EU's skove som kulstofdræn 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Skove absoberer CO2. Tjek i vores infografik hvordan EU vil bruge dette til at mindske sit CO2-udslip yderligere.

Skove i EU.  

EU tackler klimaforandringer på flere områder. Skove spiller en essentiel rolle i at absorbere kuldioxid fra atmosfæren. EU arbejder på at øge sit kulstofdræn.

Parlamentet stemte for at opdatere reglerne for arealbrugs, arealbrugsændrings- og skovbrugssektoren (LULUCF) den 8. juni.


Vigtigheden af skove i EU: Nøgletal

EU's skove absorberer det, der svarer til 7% af EU's samlede drivhusgasudslip hvert år.

Der er 159 millioner hektar skov i EU. I alt dækker skovene 43,5% af arealet i EU. Størrelsen på skovområderne varierer markant blandt EU’s medlemslandene fra lidt over 10% i Malta til næsten 70% i Finland.

Skovene er et vigtigt element i mange økosystemer: De hjælper med at beskytte jorden (mod nedbrydning), de er en del af vandets cyklus, de beskytter biodiversitet ved at være levestedet for utallige arter og regulerer det lokale klima.


Hvilke sektorer påvirkes?

De reviderede planer omhandler arealbrugss, arealbrugsændrings- og skovbrugssektoren, der primært dækker skovbrug og landbrug. Sektoren kan både bidrage til og mindske CO2-udslippet fra atmosfæren. Eksisterende og ny skov kan fjerne CO2 ved at optage den, eller øge CO2, f.eks. når der sker ændringer til arealanvendelsen (hvis et skovområde bliver til landbrugsområde) eller ved skovrydning.

Skove.  

Hvad vil Parlamentet have?

  MEP'erne ønsker at øge EU's naturlige kulstofdræn ved for eksempel at genoprette vådområder, plante mere skov og standse skovrydning. Dette vil give en endnu større mindskning af EU's udslip end målet om 55% i 2030.

  Kommissionens forslag om at inkludere ikke-CO2 til arealbrugssektoren fik ikke støtte fra medlemmerne, der anser fjernelserne fra kulstofdræn for at være ustabile og sårbare i naturen. De skal derfor ikke bruges til at afbøde andre udslip. Prioriteten skal fortsat være at mindske drivhusgasudslippet drastisk i andre sektorer.

  EU’s tiltag til at skære i CO2-udslippet

  Revideringen af reglerne for landareal og skovbrug er en del af 'Fit for 55'-pakken, der skal levere EU-målet om at mindske drivhusgasudslippet med minimum 55% i 2030 som en del af klimaloven.

  Andre dele af lovgivningspakken er forslag om handel med kvoter, deling af byrden mellem landene, udslip fra biler og vedvarende energi bl.a.


  Den artikel blev først udgivet d. 13. september 2017, men er blevet holdt ajour.