Klimaforandringer: Bedre brug af EU's skove som kulstofdræn 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Skove absoberer CO2. Tjek i vores infografik hvordan EU vil bruge dette til at mindske sit CO2-udslip yderligere.

Skove i EU.  

EU tackler klimaforandringer på flere områder. Skove spiller en essentiel rolle i at absorbere kuldioxid fra atmosfæren. EU arbejder på at øge sit kulstofdræn.

I marts 2023 godkendte Parlamentet nye ambitiøse regler for arealbrug, arealbrugsændring og skovbrugssektoren (LULUCF), der vil øge kulstofdrænerne med 15% fra 2030. Reglerne skal formeldt godkendes af Rådet.

Vigtigheden af skove i EU: Nøgletal

EU's skove absorberer det, der svarer til 7% af EU's samlede drivhusgasudslip hvert år.

Der er 159 millioner hektar skov i EU. I alt dækker skovene 43,5% af arealet i EU. Størrelsen på skovområderne varierer markant blandt EU’s medlemslandene fra lidt over 10% i Malta til næsten 70% i Finland.

Skovene er et vigtigt element i mange økosystemer: De hjælper med at beskytte jorden (mod nedbrydning), de er en del af vandets cyklus, de beskytter biodiversitet ved at være levestedet for utallige arter og regulerer det lokale klima.


Hvilke sektorer påvirkes?

De reviderede planer omhandler arealbrugs-, arealbrugsændrings- og skovbrugssektoren, der primært dækker skovbrug og landbrug. Sektoren kan både bidrage til og mindske CO2-udslippet fra atmosfæren. Eksisterende og ny skov kan fjerne CO2 ved at optage den, eller øge CO2, f.eks. når der sker ændringer til arealanvendelsen (hvis et skovområde bliver til landbrugsområde) eller ved skovrydning.

Skove.  

Hvad går de nye regler ud på?

  Reglerne vil øge EU's naturlige kulstofdræn ved for eksempel at genoprette vådområder, plante mere skov og standse skovrydning. Dette skal give en endnu større mindskning af EU's udslip end målet om 57% i 2030 sammenlignet med det tidligere mål på 55%. Det vil fjerne mindst 310 millioner tons CO2.

  Fra 2026 vil EU-landene have nationalt bindende mål for 2030 for fjenelse og udslip fra LULUCF baseret på de seneste fjernelsesniveauer og potentialet for yderligere fjenelser. Indtil da skal EU-landene sikre, at udslippet i LULUCF-sektoren ikke overstiger mængden, der fjernes.

  Reglerne sikrer også en forbedret overvågning og mere fleksibilitet for medlemslandene inklusiv kompensation, hvis de har været påvirket af naturhændelser som skovbrande, pest eller storme, der muligvis kan påvirke udslippet i LULUCF-sektoren.

  EU’s tiltag til at skære i CO2-udslippet

  Revideringen af reglerne for landareal og skovbrug er en del af 'Fit for 55'-pakken, der skal levere EU-målet om at mindske drivhusgasudslippet med minimum 55% i 2030 som en del af klimaloven.

  Andre dele af lovgivningspakken er forslag om handel med kvoter, deling af byrden mellem landene, udslip fra biler, vedvarende energi og energibesparelser bl.a.


  Den artikel blev først udgivet d. 13. september 2017 og blev senest opdateret i marts 2023 .