Kræftfremkaldende stoffer: Arbejderne skal beskyttes bedre 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Kræft står bag halvdelen af de arbejdsrelaterede dødsårsager i EU. Læs mere om EU-reglerne der skal beskytte medarbejdere mod kræft på arbejdspladsen.

Pesticider - ©AP Images/European Union-EP  

Til at yderligere mindske arbejderes kræftrisiko på arbejdet har Parlamentet vedtaget at begrænse mængden af skadelige stoffer på arbejdspladsen fra d. 27. marts. Loftet for eksponeringen mod fem kemikalier der bruges til at fremstille batterier, i elektronik, sundhedssektoren, genbrugssektoren og plastiksektoren, deriblandt nikkel, sættes yderligere ned.

EU-direktivet har nu fastsat et loft for 27 kræftfremkaldende kemikalier.

Fakta om kræft på arbejdspladsen

Kræft er hovedårsagen til arbejdsrelaterede dødsfald i EU. Hvert år skyldes 53% af dem kræft, 28% skyldes kredsløbssygdomme og 6% skyldes åndedrætssygdomme. De mest almindelige arbejdsrelaterede kræftformer er lungekræft, lungehindekræft (der skyldes eksponering mod asbestspartikler) og blærekræft. Ifølge Verdens Sundhedsorganisation (WHO) skyldes en ud af 10 tilfælde af lungekræft arbejdsrelateret eksponering.

Det er arbejde i sektorer som bygning og konstruktion, kemikalieproduktion, bilfabrikeringsindustrien, møbelindustrien, fødevareproduktion, tekstilindustrien, trævareindustrien og sundhedssektoren, at risikoen er størst.


Mere om Parlamentets arbejde for at forebygge kræft:

Læs også mere om hvordan EU forbedrer arbejdernes rettigheder og arbejdsforhold, og hvad EU gør for at forbedre den offentlige sundhed.