Nye regler skal give mere sikre og renere biler 

 
 

En ny lovgivning skal sikre bedre overvågning af bilsektoren med skrappere krav til tests af udslip og større bøder for lovovertrædelser.

Den 19. april stemte MEP´erne om nye regler, der skal give strengere procedurer for type-godkendelse af motorkøretøjer og gøre det muligt for Kommissionen at evaluere medlemslandenes arbejde og pålægge fabrikanterne sanktioner.

Reglerne er en opdatering af direktivet fra 2007 og gør tests og godkendelse af nye biler mere gennemsigtig.

De nye typer af køretøjer vil blive testet af de nationale myndigheder i testcentre for 70 forskellige krav inden for sikkerhed og udslip. Hvert nyt køretøj skal have en “overensstemmelsescertifikation” med en godkendt type.  

De nye regler forbedrer gennemsigtigheden, overvågningen og sanktionerne i processen. Medlemslandene skal indsamle testgebyrer fra producenterne, så de ikke er i kontakt med testcentrene, og testcentrene forbliver dermed uafhængige. De nationale myndigheder skal udføre kontroller på stedet på biler, der allerede er i cirkulation for at sikre, at køretøjerne virkelig lever op til, hvad der er erklæret og testet.

Kommissionen vil få ansvaret for at pålægge bøder på op til 30,000 euro per køretøj hos fabrikanterne. ”Dette forslag skal give forbrugerne tillid til, at de biler, de køber, er præcis det, producenten siger, de er,” siger Daniel Dalton (ECR, Storbritannien).

Europa-Parlamentet har presset på for at få en skrappere kontrol med bilernes udslip, hvilket nu betyder, at 20% af alle tests skal omhandle udstødningen. Derudover skal et køretøj per 40.000 registrerede det seneste år kontrolleres, og Kommissionen får flere beføjelser til at tjekke, at medlemslandene implementerer tiltagene korrekt.

De nye regler er et modsvar til udslipsskandalen fra 2015. I kølvandet på skandalen nedsatte Parlamentet et særligt undersøgelsesudvalg (EMIS) til at undersøge, hvordan bilfabrikanter som Volkswagen snød med tests af udslip.

Med 2,5 millioner job og en sektor, der står for 6,4% af EU´s BNP er bilindustrien en nøglesektor for EU´s økonomi.