Landbruget: Parlamentet imod nedskæring og nationalisering 

 
 

MEP’erne vil have en fair, konkurrencedygtig og bæredygtig EU-politik på landbrugsområdet efter 2020. De understreger også behovet for fælles regler og et tilstrækkeligt budget.

30. maj vedtog MEP’erne en rapport på eget initiativ, der fastsætter, hvordan Parlamentet ønsker, at EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) skal moderniseres. De understregede vigtigheden af at bevare en integreret politik på EU-niveau og den nuværende finansiering til at sikre fødevaresikkerhed og kvalitet, landmændenes indkomst og bekæmpelse af klimaforandringerne.

Fælles EU-strategi

MEP’erne har rost EU-Kommissionens forslag og dets rapport om Fremtidens Fødevarer og Landbrug, der blev udgivet i november, der opfordrer til, at principperne i CAP bliver gjort lettere for medlemslandene at overføre til deres egne lokale forhold.

Men de afviser, at CAP’en igen bliver nationaliseret, fordi det kan forvrænge konkurrencen og påvirke forbrugerne negativt. MEP’erne ønsker at sikre, at den samme høje kvalitet bliver respekteret på tværs af EU.

Passende finansiering nødvendig

 

MEP’erne har også afvist et forslag om at skære i finansieringen til landbrugssektoren. Nedskæringer kan gå ud over konkurrencen, landmændenes indtjening og udviklingen i sektoren ifølge rapporten. Ifølge ordfører Herbert Dorfmann (EPP, Italien) skal et mindre EU-budget pga. Brexit ikke have konsekvenser for landmændene. I stedet skal fokus være på, hvilket slags landbrug vi ønsker i Europa: ”Personligt synes jeg, at vi skal gøre landbrug med fokus på det familiebaserede, det innovative og det bæredygtige mere attraktive for unge.”

Baggrund

 

Rapporten er et svar på EU-Kommissionens rapport og kommer forud for egne forslag til, hvordan CAP’en skal reformeres, hvilket ventes d. 1. juni. Reformen af den fælles landbrugspolitik er tæt forbundet til EU’s langsigtede budget. I en betænkning onsdag kritiserede MEP’erne Kommissionens planer om at skære i finansieringen af CAP’en og regionalpolitikken.