Vejafgifterne i EU skal blive til et mere fair og miljøvenligt system  

 
 

Nye regler om vejafgifter skal sikre mere retfærdige betalingsrater i Europa og hjælpe til med at mindske CO2-udslippet for biler og lastbiler.

Den 25. oktober stemte Parlamentet for nye regler om vejafgifter i EU, der skal sikre en retfærdig behandling af trafikanterne og hjælpe medlemslandene med at nå målene for reduceringen af CO2-udslip i transportsektoren. Det franske S&D-medlem Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy var Parlamentets ordfører på området.

Ifølge den nye lovgivning skal alle lette og tunge køretøjer i EU betale afgifter afhængigt af deres faktiske brug af vejene og den mængde CO2-udslip, de har genereret. De EU-lande, der bruger tidsbaserede afgifter, skal gå over til afstandsbaserede afgifter fra 2023 for lastbiler og busser og fra 2027 for minibusser.  

Afgifterne kommer kun til at gælde på de 136.706 km veje og motorveje, der udgør EU’s trans-Europæiske transportnetværk og kun hvor vejafgifter allerede er gældende. Medlemslandene vil stadig kunne bestemme, om de vil have vejafgifter.

Vejafgifter.  

Mere miljøvenlige køretøjer

EU-landene vil kunne fastsætte forskellige beløb for vejafgifterne baseret på niveauet for CO2-udslippet. Afgifterne for køretøjer, der ikke udslipper CO2, vil være 50% lavere end den laveste takst for at opfordre til at bruge køretøjer, der ikke er skadelige for miljøet.

Parlamentet foreslår også at introducere (og beholde det de steder, hvor det allerede eksisterer) ekstra trafikforureningsafgifter. Medlemslande kan dog beslutte at udelukke busser fra disse ekstraafgifter for at øge brugen af offentlig transport.


En fair behandling af trafikanter

De nuværende EU-regler for vejafgifter gælder kun for lastbiler, der vejer over 12 tons, og gælder ikke for busser, rutebiler og minibusser. MEP’erne støtter ideen om vejafgifter skal gælde for alle køretøjer med gods eller passagerer fra 2020 for at garantere en fair behandling af transportører og chauffører.

Medlemslandene vil kunne få lov til at give rabatter og prisreduktioner for biler og minibusser i udkanten af byer og fjerntliggende områder.


Næste skridt

Når Rådet har stemt om sin position, vil forhandlingerne med Parlamentet gå i gang.