Dyrevelfærd: Parlamentet vil beskytte transporterede dyr bedre 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Lange transportture giver stress og kan være ret ubehagelige for husdyr. MEP'erne vil have striksere kontrol, hårdere straffe og kortere rejsetid for at øge dyrevelfærden i EU.

Hvert år bliver millioner af dyr transporteret over lange afstande i EU og til ikke EU-lande for at blive opdrættet eller slagtet. Nogle transporteres også til konkurrence og markedspladser. Fra 2009 til 2015 steg antallet af dyr, der blev transporteret inden for EU med 19%, fra 1252,1 millioner til 1492,8 millioner. Tallene for svin, fjerkræ og heste er øget, mens tallene for kvæg, får og geder er faldet. I den samme periode er antallet af leverancer af levende dyr i EU også steget fra ca. 400.000 til 430.000 per år.


EU har regler for dyrebeskyttelse og velfærden for dyr, der transporteres, men den 14. februar vedtog MEP'erne en betænkning, der skal forbedre håndhævelsen, give hårdere straffe og mindske transporttiderne.


Kortere transporttider

Lange rejser gør dyrene stressede, da de befinder sig på et mindre område i et køretøj i bevægelse, oplever ændrede temperaturer, får mindre mad og drikke. Utilstrækkeligt udstyr eller dårlige vejrforhold kan betyde, at mange dyr bliver syge eller kommer til skade under transporten. En krydsning af grænserne til tredje lande, hvilket betyder længere stop til at tjekke papirer, køretøjet og dyrene, udgør et yderligere problem.

Dyr transporeret i mere end 8 timer i EU hvert år 
  • 4 mio. kvæg. 
  • 28 mio. svin. 
  • 4 mio. får. 
  • 243 mio. fjerkræ. 
  • 150.000 heste. 

MEP'erne mener, at rejser skal mindskes så meget som muligt og foreslår alternative løsninger såsom transport af produkter frem for dyr og øget brug af lokal slagtning og kødforarbejdsningsanlæg på selve bedriften. Derudover beder de om en klar definition af, hvornår et dyr er rask nok til at blive transporteret, til at undgå yderligere risici.


Striksere kontrol og højere bøder

MEP'erne anbefaler brug af moderne teknologier som f.eks. geolokationssystemer til sporing af rejser, mens de pågår. De opfordrer også medlemslandene til at udføre flere tjek til at mindske antallet af overtrædelser. Antallet af kontroller varierer markant i EU, fra nul til flere millioner kontroller om året. Forekomsten af overtrædelser varierer fra 0% til 16.6%.

Parlamenet kæmper også for at få højere bøder for at afskrække dårlig praksis inklusiv sanktioner mod EU-lande, der ikke følger EU's regler godt nok. Virksomheder, der overtræder reglerne, kan opleve forbud mod at bruge utilstrækkelige køretøjer, miste tilladelsen til at transportere dyr og se frem til oligatoriske kurser i dyrevelfærd.


Højere standarder udenfor EU

For at beskytte de dyr, der transporteres til tredje lande, vil MEP'erne have bilaterale aftaler eller have et forbud mod transport af levende dyr, hvis de nationale standarder ikke lever op til EU's love. De vil også have en garanti for, at passende hvilesteder, hvor dyr kan spise og drikke, er til rådighed ved toldsteder.

Læs mere om EU's dyrevelfærdslove her.

Næste skridt

Efter denne betænkning blev et særligt udvalg for dyretransport i og udenfor EU nedsat ved begyndelsen af denne lovgivningsperiode. Udvalget fandt systemiske fejl i implementeringen af reglerne på tværs af EU. Udvalgets endelige rapport blev godkendt ved plenarforsamlingen i januar 2022.