Kvinderne i Europa-Parlamentet (infografik) 

Ajourført den: 
 
Oprettet:   
 

Se mere om kvinderne i Europa-Parlamentet i vores infografik.

Kvinder i Parlamentet  
Kvinder i topstillinger  

Ifølge statistikkerne er kvinder fortsat underrepræsenteret i politik og i det offentlige rum på lokalt, nationalt og europæisk niveau ifølge den seneste data.

De seneste år har andelen af kvindelige medlemmer af Europa-Parlamentet dog steget. Kun 31 kvinder var medlemmer af Europa-Parlamentet fra 1952 og til det første direkte valg i 1979. Ved det første direkte valg stod kvinderne for 15,2% af repræsentationen. Siden da er andelen af kvindelige medlemmer steget ved hvert valg og er nu på 39,3%. I øjeblikket har Danmark 7 mandlige MEP'er og 6 kvindelige.

Når det gælder repræsentationen af kvinder er andelen i Europa-Parlamentet over gennemsnittet i verden for nationale parlamenter og også over gennemsnittet for europæiske parlamenter. Situationen i EU-medlemslandene varierer kraftigt fra 76,9% i Finland til 54,5% i Kroatien og Irland og til kun 16,7% i Estland og Cypern og 17,6% i Bulgarien.

Antallet af kvinder i topstillinger i Parlamentet er også stigende. Siden januar 2022 har Europa-Parlamentet haft en kvindelig formand ved maltesiske Roberta Metsola. I den nuværende niende parlamentsperiode af fem år er der 14 næstformænd, og otte af dem er kvinder. Af udvalgsformændene er 11 ud af 22 også kvinder. Ved forrige periode var der fem næstformænd.

Kvinder i EU-topjob

Ursula von der Leyen er formand for Europa-Kommissionen med 12 kvindelige kommissærer og 14 mænd.

Christine Lagarde blev formand for Den Europæiske Centralbank bakket op af Parlamentet, der ønskede at se flere kvinder i økonomiposter. Økonomisk beslutningstagning er dog fortsat det område, hvor EU scorer lavest vedrørende ligestilling og kvinders repræsentation. 


Medlemmer af Europa-Parlamentet.